Znajdziesz tu dokumenty dotyczące polityki EPICUR:

EPICUR Europejski model polityki językowej

Język ma kluczowe znaczenie we wszystkich podstawowych działaniach podejmowanych przez uniwersytety: jest środkiem do realizacji naszego nauczania, badań, umożliwienia innowacji i interakcji ze społeczeństwem. A jednak nie wszystkie uniwersytety mają wdrożoną politykę językową, podobnie jak nowe struktury współpracy, takie jak Europejskie Sojusze Uniwersyteckie. Dlatego głównym celem Modelowej Polityki Językowej EPICUR jest zapewnienie modelowych ram zarządzania językami dla europejskich instytucji szkolnictwa wyższego i sojuszy uniwersytetów europejskich, aby zainspirować i wesprzeć wszystkie instytucje zainteresowane opracowaniem polityki językowej. W ten sposób EPICUR dąży do podniesienia jakości nauczania i uczenia się oraz badań naukowych, przy jednoczesnym zachowaniu używania narodowych i regionalnych języków europejskich w środowisku akademickim. Poza tymi korzyściami EPICUR uważa, że modelowa polityka językowa jest czynnikiem umożliwiającym innowacje i włączenie: im lepiej zarządzanie językami i ich używanie będzie wpisane w struktury instytucjonalne, tym więcej miejsca powstanie dla dalszej europejskiej wielojęzyczności w szkolnictwie wyższym.


Pobierz ją tutaj
.