Co to jest Uniwersytet Europejski?

Odkąd powstały uniwersytety, miały one tradycję współpracy ze sobą.
Ale w czerwcu 2019 roku Komisja Europejska, poprzez European Universities Initiative, postanowiła pchnąć ten rodzaj współpracy w kierunku większej integracji. Wybrano 17 pionierskich sojuszy – składających się ze 114 szkół wyższych – które mają być przyszłymi europejskimi uniwersytetami.
Komisja Europejska definiuje uniwersytety europejskie jako:
„Uniwersytety europejskie to ponadnarodowe sojusze, które staną się uniwersytetami przyszłości, promującymi europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizującymi jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego. Aby osiągnąć ten duży krok naprzód, Komisja testuje różne modele współpracy dla europejskich uniwersytetów, ogłaszając dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+. Sojusze będą:

  • obejmują partnerów ze wszystkich typów instytucji szkolnictwa wyższego i obejmują szeroki zakres geograficzny w całej Europie
  • opierać się na wspólnie opracowanej długoterminowej strategii skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju, doskonałości i wartościach europejskich
  • oferować programy nauczania zorientowane na studenta, realizowane wspólnie w kampusach międzyuniwersyteckich, gdzie zróżnicowane grupy studentów mogą tworzyć własne programy i doświadczać mobilności na wszystkich poziomach studiów
  • przyjąć podejście oparte na wyzwaniach, zgodnie z którym studenci, pracownicy naukowi i partnerzy zewnętrzni mogą współpracować w interdyscyplinarnych zespołach w celu rozwiązania największych problemów, przed którymi stoi dziś Europa.”

Dzięki tej inicjatywie Uniwersytety Europejskie mają za zadanie „zgromadzić nowe pokolenie kreatywnych Europejczyków, zdolnych do współpracy ponad językami, granicami i dyscyplinami, aby sprostać wyzwaniom społecznym i niedoborom umiejętności, przed którymi stoi Europa.”
Sojusze te są głęboko zakorzenione w wartościach europejskich, a innowacyjnym aspektem ich założenia jest to, że są współtworzone przez studentów i pracowników. Rzeczywiście, projekt ten był postrzegany jako projekt silnie skoncentrowany na uczniach.
Europejskie uniwersytety będą próbować nowych formatów i nowych sposobów doświadczania życia uniwersyteckiego. Mamy nadzieję, że zostaną one uznane za wzory do naśladowania w transformacji europejskiego krajobrazu szkolnictwa wyższego.
Sojusz EPICUR jest głęboko wdzięczny Komisji Europejskiej za zaufanie i możliwość zmiany sposobu, w jaki doświadczamy naszych uniwersytetów.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie Unii Europejskiej, kliknij tutaj.

Do kogo skierowany jest program EPICUR?

Rozwijamy podejście integracyjne i zwracamy się w i poza naszym sojuszem i uniwersytetami.

Nasz sojusz oparty jest na podejściu Staff and Students. Oznacza to, że wszystkie nasze działania są zorientowane na wymagania naszych studentów (licencjatów, magistrów, doktorów) i naszych pracowników (badaczy, akademickich, administracyjnych). Przede wszystkim chcemy włączyć naszych uczniów i pracowników do procesu tworzenia sojuszu i jego realizacji.

Na innym poziomie, EPICUR ma ambicję być połączony z wielkimi aktorami z różnych regionów i zjednoczyć swoje Regiony. Regiony są częścią naszego DNA. W związku z tym EPICUR będzie podejmował wyzwania, przed którymi stoją nasze regiony w takich kwestiach jak społeczeństwo, gospodarka itp.

Kim są partnerzy EPICUR?

W skład sojuszu EPICUR wchodzi 8 uczelni wyższych:
– Uniwersytet w Strasburgu – Francja
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań – Polska
– Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach – Grecja
– University of Natural Resources and Life Sciences, Wiedeń – Austria
– Instytut Technologii w Karlsruhe – Niemcy
– Uniwersytet Haute-Alsace – Francja
– Uniwersytet we Freiburgu – Niemcy
– Uniwersytet w Amsterdamie – Niderlandy

Nasze uniwersytety partnerskie należą do różnych regionów, rozwijających 4 główne obszary kulturowe Europy:
– Anglosaskie (Austria, Niemcy, Holandia)
– Łacina (Francja)
– Morze Śródziemne (Francja, Grecja)
– Słowiański (Polska, Europa Wschodnia)

Są one również częścią wielu sieci regionalnych:
– EUCOR – sieć górnego Renu
– ICA Central and South Eastern Europe (CASEE)
– BSUN – Sieć Uniwersytetów Czarnomorskich
– BUP – Bałtycki Program Uniwersytecki

Różnorodność każdego z uniwersyteckich środowisk pozwala nam uczyć się z naszych różnic i wymieniać o zmianach, które możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę.Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź profile naszych partnerów uniwersyteckich.
Aby wzmocnić i poprawić wpływ sojuszu, tworzymy synergię między systemem szkolnictwa wyższego a sektorem prywatnym w Europie poprzez partnerów stowarzyszonych. Ci partnerzy stowarzyszeni lub organizacje będą przyczyniać się do rozwoju konkretnych tematów, nad którymi Sojusz pracuje na poziomie globalnym. Partnerzy stowarzyszeni EPICUR to organizacje, które:
– przyczyniać się do realizacji określonych zadań/działań
– lub wspierać rozpowszechnianie i trwałość wyników sojuszu EPICUR.

Jakie jest podejście do studiów Liberal Arts and Sciences?

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, interdyscyplinarność i transwersalność są uznawane za wartości w miejscu pracy i kiedy nadchodzi czas rozwiązania problemu lub podjęcia wyzwania. Poprzez EPICUR, chcemy wdrożyć to podejście w jak największym stopniu, aby przynieść tę zdolność do zrozumienia naszego społeczeństwa podczas studiowania konkretnej dziedziny.

Mimo, że staramy się w jak największym stopniu realizować to podejście, wciąż pracujemy nad innymi kierunkami i nie chcemy, aby jakakolwiek formacja czuła się pozostawiona w tyle. Rzeczywiście, nasze nowe sposoby nauczania i uczenia się oraz nasze nowe formy mobilności będą dostępne nie tylko dla naszych studentów LAS, ale także dla wszystkich naszych studentów EPICUR.

Jaki jest związek między EUCOR a EPICUR?

Jak wspomniano powyżej(Kim są partnerzy EPICUR?), EUCOR jest jedną z regionalnych sieci EPICUR.
EUCOR i EPICUR mają wspólne 4 uczelnie partnerskie:
– Uniwersytet Albert-Ludwigs, Freiburg, Niemcy(ajouter des liens pour les 4 univs)
– Instytut Technologii w Karlsruhe, Karlsruhe, Niemcy
– Université de Haute-Alsace, Colmar-Mulhouse, Francja
– Université de Strasbourg, Francja

Mają one jednak różne wizje i cele. EUCOR ma na celu pozostanie siecią, podczas gdy EPICUR prowadzi proces włączania i integracji pomiędzy swoimi uniwersytetami.
EUCOR wyraźnie koncentruje się na regionie Górnego Renu i rozwoju przestrzeni naukowej. Swój cel definiuje tak: „zbudowanie przestrzeni naukowej o jasno określonym profilu, bez murów i granic, o międzynarodowym zasięgu. Wspólne struktury, wspólne zarządzanie i wspólna strategia badań i szkoleń to podstawy ścisłej współpracy.”
EPICUR działa w znacznie szerszym zakresie dzięki zróżnicowanym regionom. Ponadto EUCOR i EPICUR nie mają tej samej strategii. Celem EPICUR jest pokazanie znaczenia mobilności i wielojęzyczności, ale także międzykulturowości i innowacyjnego myślenia.