Dokumenty EDI

Dokumenty EDI

Równość, różnorodność i integracja (EDI) są kluczowe dla sprawiedliwego, zdrowego i zjednoczonego społeczeństwa.
Dokumenty programowe

Dokumenty programowe

Język ma kluczowe znaczenie we wszystkich podstawowych działaniach podejmowanych przez uniwersytety: jest środkiem do realizacji naszego nauczania, badań, umożliwienia innowacji i interakcji ze społeczeństwem.
Dostawy

Dostawy

Zainspirowany ambicjami zapisanymi w liście misyjnym przewodniczącego Komisji Europejskiej do komisarza ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży.
Przewodnik po najlepszych praktykach

Przewodnik po najlepszych praktykach

Przewodnik po najlepszych praktykach w zakresie wdrażania sztuk i nauk wyzwolonych w europejskich instytucjach szkolnictwa wyższego, oferowany przez EPICUR European University Alliance.
Raporty roczne

Raporty roczne

Tutaj można znaleźć roczne raporty EPICUR Alliance.
Raporty z wydarzeń i aktywności

Raporty z wydarzeń i aktywności

Tutaj można znaleźć raporty z wydarzeń i działań EPICUR Alliance.