Student

Student

Jesteś studentem EPICUR! Studiując na jednym z naszych 9 uniwersytetów partnerskich, automatycznie masz dostęp do wszystkich ofert edukacyjnych, wydarzeń i działań EPICUR.
Badacz

Badacz

EPICUR obecnie testuje i wdraża innowacyjne sposoby uczenia się i zaoferuje nowe możliwości doświadczania życia uniwersyteckiego w najbardziej integracyjny rodzaj.
Nauczyciel

Nauczyciel

EPICUR jest otwarty dla wszystkich, także dla nauczycieli! Sojusz ułatwia uczestnictwo społeczności i zwiększa zaangażowanie instytucji poprzez partycypacyjne zarządzanie.
Personel administracyjny

Personel administracyjny

EPICUR jest otwarty dla wszystkich, także dla pracowników! Sojusz ułatwia uczestnictwo społeczności i zwiększa zaangażowanie instytucji poprzez partycypacyjne zarządzanie.
Organizacje zewnętrzne

Organizacje zewnętrzne

EPICUR stawia na innowacyjność i współpracę. Poprzez zbliżenie lokalnych interesariuszy i wdrożenie nowych sposobów uczenia się, EPICUR ma na celu stworzenie dynamicznych regionów.