Kim jesteśmy?

Strona EPICUR jest publikowana przez Uniwersytet w Strasburgu, koordynatora Sojuszu.

Dyrektor ds. publikacji:
Guillaume Arlen, szef komunikacji sojuszu EPICUR.

Wydawca: Uniwersytet w Strasburgu w imieniu sojuszu EPICUR

Adres pocztowy: 4 rue Blaise Pascal – F 67082 STRASBOURG – FRANCJA

Hosting:Uniwersytet w Strasburgu / Dział IT

Adres pocztowy: 4 rue Blaise Pascal – F 67082 STRASBOURG – FRANCJA

Cel naszej strony internetowej

Celem strony internetowej Sojuszu EPICUR jest dostarczenie jak najlepszych informacji użytkownikom Internetu, niezależnie od tego, czy są to uczniowie szkół średnich lub wyższych, nauczyciele, badacze, pracownicy, firmy, dziennikarze czy przedsiębiorcy.

Zawartość strony – odpowiedzialność

Pomimo dbałości o gromadzenie informacji i tworzenie strony przy użyciu najnowszych technik, na stronie mogą pozostać lub zostać umieszczone błędy, pominięcia, nieścisłości, cięcia lub uzupełnienia będące poza naszą kontrolą. Ponadto, jak w przypadku każdej publikacji, po pewnym czasie informacje lub elementy zawarte na tej stronie mogą stać się nieaktualne. Podane informacje są niewiążące.
W każdym przypadku i w związku z powyższym, użytkownik strony i zawartych na niej informacji potwierdza, że korzysta z niej na własną odpowiedzialność. W związku z tym Sojusz EPICUR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody o jakimkolwiek charakterze wynikające w całości lub w części z wykorzystania informacji zawartych na stronie.
Ponadto Sojusz EPICUR nie ponosi odpowiedzialności za charakter lub treść stron, do których odsyłają strony serwisu, w szczególności tych, dla których istnieje bezpośredni link do zasobów udostępnianych przez wybrane strony trzecie.

Prawa własności intelektualnej

Niniejsza strona jest własnością UNISTRA w imieniu EPICUR Alliance.
Wszelkie wyodrębnienie, poprzez trwałe lub czasowe przeniesienie, całości lub jakościowo lub ilościowo istotnej części zawartości strony na inny nośnik, za pomocą jakichkolwiek środków lub w jakiejkolwiek formie, jak również ponowne wykorzystanie, poprzez publiczne udostępnienie całości lub jakościowo lub ilościowo istotnej części zawartości strony, niezależnie od jej formy, jest nielegalne.

Warunki użytkowania i polityka prywatności

Informacje rejestrowane w serwisie to niespersonalizowane dane dotyczące odwiedzanych stron. Wszelkie informacje, które mogą być zbierane na naszej stronie za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie są udostępniane innym organizacjom w celach komercyjnych.