Wie zijn wij?

De website EPICUR wordt gepubliceerd door de Universiteit van Straatsburg, coördinator van de Alliantie.

Directeur van publicatie:
Guillaume Arlen, hoofd communicatie van de EPICUR alliantie.

Uitgever: Universiteit van Straatsburg namens EPICUR Alliance

Postadres: 4 rue Blaise Pascal – F 67082 STRASBOURG – FRANKRIJK

Hosting: Universiteit van Straatsburg / IT-afdeling

Postadres: 4 rue Blaise Pascal – F 67082 STRAATSBURG – FRANKRIJK

Doelstelling van onze website

Het doel van de website van de EPICUR-alliantie is het verstrekken van de best mogelijke informatie aan internetgebruikers, of het nu gaat om middelbare scholieren of studenten, leraren, onderzoekers, personeel, bedrijven, journalisten of ondernemers.

Inhoud van de site – Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die besteed wordt aan het verzamelen van informatie en aan de productie van de site met behulp van de meest recente technieken, kunnen er op deze site fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden, insnijdingen of toevoegingen voorkomen of ingevoegd worden waarop wij geen invloed hebben. Bovendien kan, zoals bij elke publicatie, informatie of elementen op deze site na verloop van tijd verouderd zijn. De verstrekte informatie is niet bindend.
In elk geval en gelet op het voorgaande erkent de gebruiker van de site en de informatie die deze bevat dat hij of zij deze onder eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Bijgevolg kan de EPICUR Alliance niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de site.
Bovendien kan de EPICUR Alliance niet aansprakelijk worden gesteld voor de aard of de inhoud van de sites waarnaar op de pagina’s van de site wordt verwezen, met name die waarvoor er een rechtstreekse link is naar de bronnen die door de geselecteerde sites van derden worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze site is eigendom van de UNISTRA namens de EPICUR Alliance.
Elke extractie, door permanente of tijdelijke overdracht, van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de site naar een andere drager, door welk middel of in welke vorm dan ook, evenals het hergebruik, door het ter beschikking stellen aan het publiek van het geheel of een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de site, ongeacht de vorm, is onwettig.

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

De informatie die op de site wordt geregistreerd zijn niet-gepersonaliseerde gegevens over de bezochte pagina’s. Alle informatie die op onze site via e-mail wordt verzameld, wordt niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.