Interculturele vaardigheden

EPICUR, dat wil weten hoe het leren van talen onder zijn studenten kan worden bevorderd, heeft in het voorjaar van 2021 een alliantiebrede enquête gehouden om inzicht te krijgen in de stimulansen van zijn studenten om een nieuwe taal te leren. Uit de resultaten bleek dat de belangrijkste motivatie de kansen op werk is die talenkennis biedt.

EPICUR is van mening dat het leren van nieuwe talen hand in hand gaat met het ontwikkelen van interculturele competenties. Via EPICUR krijgen studenten en medewerkers de kans om te studeren en te werken in een internationale, meertalige en multiculturele omgeving. Hierdoor kunnen zij niet alleen hun taalvaardigheid ontwikkelen en perfectioneren, maar ook hun interculturele vaardigheden op dagelijkse basis. Deze competenties worden zeer gewaardeerd op de arbeidsmarkt en bieden studenten meer kansen op de arbeidsmarkt.

Video & boekje

Om meer bekendheid te geven aan het verband tussen het leren van talen, de ontwikkeling van interculturele vaardigheden en inzetbaarheid, heeft EPICUR studenten, alumni, personeel en professionals uit de respectieve regio’s geïnterviewd om hun mening over dit onderwerp te verzamelen. Bekijk al onze video tesimonies rond de volgende drie vragen:

Wat zijn interculturele vaardigheden? 

CAMILLE
Onderwijscoördinator | UHA
“Interculturele competenties zijn volgens mij competenties die iedereen in zijn leven en voor zijn beroepsleven zou moeten verwerven. We ontwikkelen allemaal onze eigen interculturele competenties: voor mij is dat bijvoorbeeld het vermogen om je aan te passen aan een nieuwe context, maar er zijn er nog veel meer.”
SIMONETTA
Student meertaligheid | UNISTRA
“Naar mijn mening zijn interculturele competenties vaardigheden om succesvol te communiceren met andere individuen, die een andere culturele achtergrond hebben. Deze vaardigheden hangen af van wat ik interne factoren zou willen noemen, zoals de culturele achtergrond en culturele invloeden waarmee het individu in zijn leven te maken heeft gehad. Het komt bijvoorbeeld voor dat mensen worden blootgesteld aan een multiculturele familie, zodat zij deze competentie van kinds af aan verwerven.”
TESSA
Centraal studentenraadslid | UvA
“Interculturele competenties hebben betekent volgens mij kennis hebben van andere culturen en ze kunnen begrijpen. Dit houdt ook in dat je in staat moet zijn om met andere culturen te communiceren, dus met mensen met een andere achtergrond en uit andere delen van de wereld.”
CHARLÈNE
Onderwijsconsultant | UNISTRA
“Volgens mij zijn interculturele competenties het vermogen om contact te leggen met mensen die een andere cultuur hebben, een andere kijk op situaties en daardoor ander gedrag. Dankzij een nieuwsgierige, observerende, niet-oordelende en positieve benadering van de ander, heb ik misschien toegang tot een beter begrip van hun opvattingen. Dit zal de creatie mogelijk maken van van een gemeenschappelijke cultuur die door beide standpunten wordt verrijkt.”

Hoe verwerft men interculturele competentie?

ANNA-MARIE
Student Markt & Management Antropologie | SDU
“Ik geloof dat er een aantal manieren zijn om interculturele competenties te verwerven, bijvoorbeeld door in het buitenland te wonen, een vreemde taal te leren of door mensen uit verschillende culturen te ontmoeten. Maar het is belangrijk om te onthouden dat je een open geest moet houden terwijl je al deze drie activiteiten doet.”
JOHANN
Junior professor in interculturele pedagogie | UHA
“Ik kom uit de onderwijswetenschappen en ga er daarom van uit dat ieder mens een heleboel vaardigheden en mogelijkheden heeft die hij of zij kan benutten, maar vaak niet goed weet te benutten. […] Op deze basis, van wie we intrinsiek zijn, kunnen we onze interculturele competentie ontwikkelen en dus wat we leren aanpassen aan onze eigen behoeften, waardoor we niet noodzakelijk dezelfde dingen op hetzelfde moment nodig hebben.”
LILOU
Student internationale communicatie | UNISTRA
“Opgroeien in een interculturele omgeving helpt. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid in een Duits-Frans gezin, en dat leert je al heel vroeg om uit je comfortzone te gaan en tegelijkertijd met verschillende tradities en levensstijlen te leven. Natuurlijk kun je die ook leren dankzij persoonlijke motivatie door een nieuwe cultuur of een nieuwe taal te leren.”
KEN
Voormalig lid van de centrale studentenraad | UvA
“Ik denk dat dit een levenslange leerreis is. Interculturele competenties kunnen worden opgepikt als iemand dat wil. In mijn ervaring begint het met zelferkenning, bewustzijn van de eigen cultuur en openstaan voor andere culturen. Voor wie gemotiveerd is, is het vanzelfsprekend om zich bewust of opzettelijk tot verschillende culturele blootstellingen te laten verleiden en er vervolgens mee om te gaan en zich eraan aan te passen.”

In hoeverre zijn deze vaardigheden een troef bij het zoeken naar een baan?

LILIAN
Studieloopbaanadviseur | UvA
“Al deze vaardigheden zijn een grote aanwinst voor organisaties en teams. Vooral nu de arbeidsmarkt snel verandert door automatisering, technologische ontwikkelingen of bijvoorbeeld een wereldwijde pandemie, is het belangrijk dat je je snel kunt aanpassen, openstaat voor andere perspectieven, bereid bent nieuwe dingen te leren en jezelf te ontwikkelen, en
dat je in staat bent om op een gepaste manier te communiceren en te reflecteren op je eigen doen en laten.”
SERGIO
EPICUR Projectmedewerker onderzoek | UHA
“Ik denk dus dat deze vaardigheden niet expliciet op een CV moeten worden vermeld. Ik heb interculturele competenties, maar het is meer iets dat we zullen zien aan mijn ervaring, mijn professionele, academische, persoonlijke achtergrond. De plaatsen waar de persoon heeft gewoond. De verschillende acties waaraan de persoon heeft deelgenomen. De verschillende banen die de persoon heeft gehad en waar hij heeft gewerkt.”
KATHARINA
Communicatieofficier | UFR
“Interculturele competenties zijn belangrijk op de huidige arbeidsmarkt, in een wereld die steeds meer globaliseert. Natuurlijk zijn de werkomgevingen diverser en werk je veel meer samen met andere landen, en tot nu toe zijn deze vaardigheden en competenties erg belangrijk voor de werkgevers. Ze moeten in elk CV staan, te beginnen met verblijven in het buitenland of zelfs met vaardigheden in vreemde talen, wat volgens mij een heel belangrijk punt is in het CV.”
WILLOW
Leraar Engels | KIT
“Deze interculturele vaardigheden kun je in elke werkomgeving toepassen. Vooral als je toevallig in de communicatie werkt, bijvoorbeeld als je iemand ontmoet, hoe praat je dan met diegene? Hoe schrijf je e-mails? Simpelweg kun je dit leren door te observeren als je net ergens op een conferentie bent.”

Klik op de afbeelding hieronder om ons boekje te downloaden!