EPICUR wil impact creëren voor de samenleving door onze regio's, steden, samenleving en burgers te versterken via verbinding, samenwerking en een symbiotisch systeem van uitwisseling tussen alle belanghebbenden en ecosystemen.

Ecosystemen verbinden

EPICUR wil de Europese regio’s, hun belanghebbenden, hun bedrijfsecosystemen en regionale netwerken versterken en met elkaar verbinden. Als unieke en waardevolle bron van kennis en innovatie brengen wij studenten, docenten, onderzoekers, mentoren, investeerders, leiders en deskundigen uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en niet-gouvernementele organisaties samen.
Wij bevorderen interculturele diversiteit en samenwerking tussen de academische wereld en het maatschappelijk middenveld en tussen de academische wereld en het bedrijfsleven. Door interregionale samenwerking te verweven met ondernemerschap ontwikkelen wij tal van activiteiten die twee belangrijke missies van universiteiten ondersteunen: innovatie en interactie met de samenleving.

We bereiken die interactie gedeeltelijk door het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en taken op het gebied van een leven lang leren, burgerwetenschap, inzetbaarheid en ondernemerschap. Deze activiteiten geven EPICUR de kans om bij- en omscholing te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.

Een grenzeloos landschap

In overeenstemming met onze visie om een Europese universiteit te worden die sterk verankerd is in haar regio’s, ontwikkelen wij momenteel een platform waarmee belanghebbenden van binnen en buiten de EPICUR-universiteiten moeiteloos de juiste contacten en relevante informatie kunnen vinden. De EPICUR-kaart biedt gestructureerde en gebruikersgerichte gegevens en informatie over de volgende velden:
activiteiten, evenementen en projecten met en voor de samenleving, aangeboden door verschillende universitaire netwerken uit al onze regio’s
programma’s, evenementen en instellingen ter ondersteuning van innovatie en ondernemerschap.
Dit instrument zal voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen helpen bij het zoeken naar contacten voor (inter)regionale samenwerking.

Als u ideeën hebt om bij te dragen en de EPICURmaps te verbeteren of als u er deel van wilt uitmaken, neem dan contact met ons op via een e-mail naar nora.korp@boku.ac.at.