EPICUR, de Europese Universitaire Alliantie, behoort tot de eerste generatie Europese Allianties die een nieuwe manier van intensievere samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs testen door de oprichting van een Europese Universiteit.

De EPICUR Alliantie heeft tot doel een steeds nauwere samenwerking tussen haar academici, studenten en administratief personeel te bevorderen en te ontwikkelen om (tegen 2026) een volwaardige federatie van universiteiten te worden die hun een echte Europese leer-, opleidings- en onderzoekservaring biedt. Om dit te bereiken streeft EPICUR naar een duurzame federale structuur die structurele transformatie op lange termijn en strategische integratie bevordert.

Om u vertrouwd te maken met de 9 partneruniversiteiten van EPICUR, vindt u hieronder hun namen, webpagina’s en belangrijke feiten:

De EPICUR-alliantie bestaat uit 9 partners uit het hoger onderwijs in Europa: