Tandem is een taalverwervingsmethode waarmee twee personen met verschillende moedertalen kunnen communiceren en elkaars taal kunnen leren.

Deze methode, die gratis is, is gebaseerd op twee algemene beginselen: zelfstandig leren en wederkerigheid. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en dat van zijn taalpartner. Zij bepalen beiden hun behoeften, stellen hun doelstellingen vast en bepalen hun werkmethode, terwijl zij hun know-how en taalkundige expertise in hun moedertaal inbrengen.

Deze interactieve kaart toont de programma’s voor tandemonderwijs in elke EPICUR-universiteit.

> > > > > > > >

Op 14 januari 2021 presenteerde NovaTris, het Centrum voor grensoverschrijdende vaardigheden van de Université de Haute-Alsace (ANR-11-IDFI-0005), de eindresultaten van zijn onderzoek naar programma’s voor tandemonderwijs binnen de EPICUR-alliantie aan de deskundigen van werkpakket 2 “Fostering Multilinguism & Inclusive Governance”.

Deze enquête, die in de zomer van 2020 in de 8 EPICUR-universiteiten is gehouden, maakt deel uit van de NovaTris-activiteiten voor de ontwikkeling van tandem-tutoring binnen EPICUR. In het najaar van 2021 organiseert NovaTris voor de 8 universiteiten van de alliantie een opleiding van opleiders voor workshops tandembegeleiding. Aan de hand van de resultaten van de enquête kan NovaTris workshops ontwerpen die zijn afgestemd op de behoeften en specifieke kenmerken van de vastgestelde tandemprogramma’s.