Om het effect van de alliantie te vergroten en te verbeteren, legt EPICUR via geassocieerde partners contacten met het hoger onderwijs en de particuliere sector in Europa.

Geassocieerde partners van EPICUR zijn organisaties die:

  • bijdragen aan de uitvoering van specifieke taken/activiteiten
  • en/of de verspreiding en duurzaamheid van de resultaten van de EPICUR-alliantie te ondersteunen.

De huidige geassocieerde partners van EPICUR zijn de volgende:

Intentieverklaring

Alle zes geassocieerde partners hebben een intentieverklaring ondertekend waarin zij zich bereid verklaren een metanetwerk rond EPICUR te vormen en bilaterale partnerschapsovereenkomsten met EPICUR aan te gaan. In de bilaterale partnerschapsovereenkomsten zullen het concrete werkplan en de voorwaarden worden vastgelegd; deze overeenkomsten worden momenteel opgesteld.

EPICUR-geassocieerde partners worden in de EPICUR-SHAPE-IT subsidieovereenkomst vermeld in de lijst van deelnemers, maar zij zijn geen partij bij deze overeenkomst en ontvangen ook geen financiering uit de subsidie. Deze organisaties moeten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke onderwerpen waaraan de Alliantie op mondiaal niveau werkt. EPICUR zal de geassocieerde partners raadplegen voor advies over de uitvoering van het project en de uitdagingen ervan.De integratie van expertise zal ons helpen om vastgestelde obstakels te overwinnen en zal ons in staat stellen om te profiteren van waardevolle feedback over governance, strategische kwesties en beslissingen over werkpakketten.