For at styrke og forbedre alliancens gennemslagskraft skaber EPICUR forbindelser til det videregående uddannelsessystem og den private sektor i Europa gennem associerede partnere.

EPICUR Associated Partners er organisationer, der:

  • Bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter
  • Og/eller støtte udbredelsen og bæredygtigheden af EPICUR-alliancens resultater.

EPICURs nuværende associerede partnere er følgende:

Hensigtserklæring

Alle seks associerede partnere har underskrevet en hensigtserklæring, der understreger deres vilje til at danne et metanetværk omkring EPICUR og til at indgå bilaterale partnerskabsaftaler med EPICUR. De bilaterale partnerskabsaftaler vil definere den konkrete arbejdsplan og betingelserne, og de er i øjeblikket ved at blive udarbejdet.

EPICUR associerede partnere er angivet i EPICUR-SHAPE-IT tilskudsaftalen i listen over deltagere, men de er ikke part i denne aftale, og de modtager heller ikke nogen finansiering fra tilskuddet. Disse organisationer skal være i stand til at bidrage til udviklingen af specifikke emner, som alliancen arbejder med på globalt plan. EPICUR vil konsultere de associerede partnere for at få rådgivning om projektets gennemførelse og dets udfordringer.Integrationen af ekspertise vil hjælpe os med at overvinde identificerede forhindringer og vil gøre det muligt for os at drage fordel af værdifuld feedback om styring, strategiske spørgsmål og beslutninger om arbejdspakker.