EPICUR-alliancens kerneambition er at ændre praksis og muligheder for uddannelse, forskning og overførsel på tværs af sine medlemsuniversiteter for at udvikle originale banebrydende løsninger og uddanne nye generationer af europæiske forandringsskabere, der kan forme et europæisk samfund i forandring og hjælpe med at overvinde de skræmmende udfordringer.

Europa er gået ind i en æra med radikal forandring. Syv årtier efter lanceringen af integrationsprojektet står Europa over for mere komplekse udfordringer end nogensinde før, lige fra klimaforandringer, en global pandemi, en aldrende befolkning og digitale forandringer til skræmmende geopolitiske spændinger. Universiteterne har en afgørende rolle at spille i denne sammenhæng, og de er nødt til at gennemgå vidtrækkende forandringer for at imødekomme nye samfundsmæssige behov og øge deres bidrag til almenvellet. Det kræver en hidtil uset indsats og kreativitet inden for vores akademiske miljøer.

Den europæiske universitetsalliance EPICUR er i en unik position til at håndtere disse udfordringer. EPICUR samler de karakteristiske og komplementære kræfter fra de 9 medlemsuniversiteter samt erfaringerne og det kreative potentiale i deres regioner. Dets vidensskabende teams går sammen om at arbejde med nogle af vor tids mest krævende globale udfordringer, herunder EPICUR’s første prioriterede områder Bæredygtig omstilling, Europæiske værdier, Global sundhed og Fremtidens intelligens. En sådan indsats kræver tværfaglige tilgange og stærke forbindelser til regionale akademiske og socioøkonomiske økosystemer. EPICUR skal derfor skabe et polycentrisk netværk af gensidigt styrkende regionale videncentre, der er fremtidssikrede til at tackle disse globale udfordringer.

EPICUR er kommet langt siden starten i 2019. Alliancen har lagt grunden til at etablere et fælles rum for uddannelse og forskning blandt sine universiteter. EPICUR har allerede skabt en omfattende samarbejdsinfrastruktur og har dokumenteret erfaring med at udvikle og drive nye læringsforløb og -formater. Denne udvikling kommer til udtryk i EPICUR Inter-University Campus og EPICUR’s koncept om flipped mobilities, der giver et unikt rum for læring, undervisning og forskning. EPICURs modelsprogpolitik har også vist vejen ved at gøre Europas flersprogethed og kulturelle mangfoldighed til en styrke, ved at fremme interkulturelle færdigheder, ved at forbedre vores akademiske programmers inklusivitet og ved at hjælpe med at udvikle to- eller flersprogede universiteter inden for det europæiske uddannelsesområde.

Alliancen bygger på dette solide fundament og åbner nu et nyt kapitel i EPICUR’s historie. I løbet af de næste 10 år vil EPICUR stræbe efter at fremme og udvikle et stadig tættere samarbejde mellem sine akademikere, studerende og administrative medarbejdere for at blive en fuldgyldig føderation af universiteter, der tilbyder europæisk læring og akademisk uddannelse til alle.. En sådan ambition kræver, at der etableres en effektiv og inkluderende styring, der understøttes af fælles tjenester, integrerede uddannelsestilbud og fælles infrastrukturer. Det indebærer også at udvikle en blomstrende fællesskab, der samler vores fakulteter, studerende og medarbejdere på tværs af nationale, sproglige og disciplinære grænser omkring europæiske værdier og en fælles følelse af at høre til.