For at besvare vigtige samfundsspørgsmål indgår EPICUR i stærke partnerskaber med sine interessenter.

EPICURs lokale interessenter er enkeltpersoner, sociale grupper eller juridiske enheder (såsom start-ups) eller virksomheder, foreninger, lokale myndigheder eller støtteagenturer) med base i medlemsuniversitetets lokale økosystem, som har en interesse i resultaterne fra et enkelt medlem af alliancen, eller som ønsker at spille en mere aktiv rolle i aktiviteterne. Eksempler på lokale interessenter, som EPICUR henvender sig til, er den akademiske verden, studerende, administrativt personale, alumner, offentlige myndigheder og politiske beslutningstagere, erhvervslivet og industrien samt civilsamfundsorganisationer. Alle EPICUR-medlemmer er engageret i partnerskaber med lokale interessenter, herunder NGO’er og statslige organer samt private virksomheder i deres geografiske nærhed.

I pilotfasen har EPICUR arbejdet med 39 lokale interessenter i følgende aktiviteter.

    • EPICUR Entrepreneurial Lab, der bidrager til et innovativt læringsformat om iværksætteri enten som underviser eller mentor.
    • Servicelæring og forskningspraktik, der giver praktikpladser i forskellige civilsamfunds- og forskningsorganisationer
    • EPIC Missions, der tilbyder missionsemner til studerende som en innovativ demonstration af udfordringsbaseret uddannelse.
    • EPICUR-forummet til at indgå i frugtbare diskussioner med deres modparter

Ved aktivt at samarbejde med lokale interessenter fra vores regioner bidrager EPICUR-alliancen virkelig til at forene regionerne og til en bedre udveksling af god praksis i hele Europa. Det skal desuden bemærkes, at de lokale interessenter, som vi har nævnt ovenfor, også kan blive associerede partnere på et senere tidspunkt, hvis de ønsker at bidrage til en specifik opgave på et allianceniveau, som vil blive fastlagt i henhold til vores skræddersyede og trinvise tilgang. EPICUR-alliancen udelukker heller ikke at engagere sig med andre lokale interessenter eller associerede partnere på et senere tidspunkt, da vi ønsker at opfylde vores rolle som en platform, der forbinder initiativer fra vores regioner med andre modparter i Europa.