EPICUR-forskningen blev skudt i gang i begyndelsen af 2021! EPICUR Research er finansieret inden for rammerne af Horizon 2020 i programlinjen "Science with and for Society" [SwafS] og vil udvikle en fælles forskningsdagsorden for alle partneruniversiteter for at forbedre og styrke samspillet mellem videnskab og samfund. EPICUR Research vil også styrke Early Career Researchers (ECR's) ved at igangsætte bottom-up samarbejdsprocesser og opbygge nye EPICUR-netværk for forskere i alle deres karrierestadier og derved danne en ny form for forskningsfællesskab, der krydser disciplinære grænser og åbner universiteterne for deres samfund.

Udfordringsbaseret forskning

EPICUR sigter mod at udvikle løsninger på samfundsmæssige problemer, der inkorporerer ekspertise og viden fra enkeltpersoner og institutioner fra forskellige sektorer i samfundet. EPICUR er overbevist om, at internationalt samarbejde fremmer videnskabelige og samfundsmæssige fremskridt, og udvikler derfor en fælles forskningsdagsorden med en inter- og transdisciplinær tilgang til at tackle presserende forskningsspørgsmål, såkaldte EPIChallenges. Inspireret af “Six Transformations to achieve the SDGs” såvel som af Green Deal, “Missions of Horizon Europe” og EU’s Skills Agenda har EPICUR sat tre EPIChallenges til at starte med: Bæredygtighedsforskning (herunder klimaforandringer og energi); mobilitet, migration og identitet; omstilling af folkesundheden. Det er EPICUR-Researchs håb, at alliancen ved at tilbyde disse rum inviterer unge forskere til at udforske nye samarbejder, der samler den mangfoldighed af ekspertise og perspektiver, der kræves for at imødegå de udfordringer, som globale fænomener som klimaforandringer, pandemier og tvungen migration stiller.

Inter- og transdisciplinær forskning

Der findes et væld af definitioner på både interdisciplinær og transdisciplinær forskning, som i bund og grund alle beskriver behovet for ikke blot at integrere forskellige data og informationer, men også at reflektere over og kombinere metodologi, værktøjer, forskningstilgange, teknikker og teorier fra forskellige discipliner. Og i sidste ende nå ud over universiteternes mure for at inddrage partnere uden for universiteterne og inkludere endnu flere forskellige kilder som f.eks. indfødt eller praktisk viden. I EPICUR opfattes tværfaglighed som samarbejdet mellem forskere fra forskellige akademiske discipliner, mens tværfaglighed er samarbejdet mellem akademikere og partnere fra andre sektorer i samfundet, såsom civilsamfundet og statslige organisationer, industrien og erhvervslivet. EPICUR vil bygge videre på og hjælpe med at implementere de ideer og koncepter, der er udviklet af SHAPE-ID, et EU-finansieret projekt, der tager udfordringen op med at forbedre det inter- og transdisciplinære samarbejde mellem kunst, humaniora og samfundsvidenskab (AHSS) og andre videnskaber, især naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik (STEM).

Fokus på forskere i den tidlige karriere

EPICUR’s forsknings- og innovationsformater henvender sig til forskere i den tidlige karriere (ECR), da alliancen anser dem for at være den nye generation af europæiske forskningsledere og derfor afgørende for at drive institutionel transformation. For at opnå dette har forskere i den tidlige karriere brug for nye og flere muligheder for at tilegne sig de færdigheder, der sætter dem i stand til at fremme deres akademiske karriere under nye forhold og med stigende hastighed. EPICUR har tillid til, at forskere i den tidlige karriere kan gå forrest, og inddrager dem derfor i konceptualiseringen af sine formater fra starten. Derudover har EPICUR forpligtet sig til at integrere forskere i den tidlige karriere i sine beslutningsstrukturer og styrende organer. På den måde håber EPICUR at etablere en anderledes akademisk kultur, der er formet af og for forskere i alle karrierestadier, og som tager højde for de særlige udfordringer for forskere med familier, kvinder og forskere med forskellig baggrund (f.eks. ikke-akademisk), som fortsat er underrepræsenteret i den europæiske akademiske verden.
EPICUR søger at etablere samarbejde mellem grupper af EPICUR-partnere og eksterne interessenter fra de omkringliggende regioner, herunder civilsamfundsorganisationer, statslige organisationer og industrien, ved at designe og implementere to innovative forskningssamarbejdsformater.

Opret en EPIC-fællesskab

EPICommunity har til formål at give forskere i den tidlige karriere nye værktøjer, der fremmer deres selvstændighed og synlighed ved at anerkende relevante færdigheder og give mulighed for networking via en ny database samt ved at fremme blandede mobilitetsmuligheder.
Forskere i den tidlige karriere inviteres til at være med til at skabe en prototype for et europæisk socialt netværk for forskere for at støtte deres matchmaking og samarbejde og baseret på et attraktivt gamification-design, der omformer vurderingen af forskere.

Opbygning af EPIClusters – udvikling af fremragende forskning som svar på EPIC-udfordringer

EPIClusters er eksperimentelle forskningsformater, der har til formål at lette samarbejdet mellem akademikere og samfundsmæssige og industrielle interessenter inden for forskning og innovation. EPIClusters vil inspirere til at dele infrastrukturer og ressourcer (laboratorier, arkiver, databaser, biblioteker osv.) mellem EPICUR-partnere og eksterne partnere for at skabe skalerbar god praksis for fælles forskning og innovation.

Netværk-til-netværk-samarbejde

Som stolt medlem af den første kohorte af europæiske universitetsalliancer vil EPICUR opbygge intelligente forbindelser til andre europæiske universitetsalliancer på EPIConnect, for at lette udarbejdelsen af fælles politiske anbefalinger til udformning af fremtidens universiteter.
Mere information følger snart.

Fremtiden for EPICUR-forskning: Nye former for forskningssamarbejde

EPICUR-alliancen søger at komplimentere udviklingen af en fælles forskningsdagsorden med en bottom-up-proces, der engagerer forskere i den tidlige karriere i lederskab, der driver innovation inden for forskning og metodologi. Det betyder, at de forpligter sig til at fremme og støtte ny forskning samt sætte gang i institutionelle ændringer, der hjælper med at styrke forskere i den tidlige karriere.

I slutningen af denne bottom-up-proces, som vi vil udvikle og teste i pilotfasen af EPICUR Research, vil der være to såkaldte EPIClusters, initiativer med potentiale til at skabe innovation og ekspertise inden for forskning. Temaerne og deltagerne i de to EPIClusters vil blive identificeret og fremmet i løbet af en iterativ bottom-up-proces. Da EPICUR søger at styrke forskere i den tidlige karriere snarere end at sætte dem op mod hinanden, sigter processen, selvom den nødvendigvis er selektiv/konkurrencedygtig i sine sidste faser (udvælgelsen af EPIClusters), mod at være så inkluderende som muligt fra starten. EPICUR er forpligtet til mangfoldighed, da vi mener, at det er det eneste grundlag for ægte ekspertise, og vi mener, at fremme af forskere i den tidlige karriere fra alle discipliner og baggrunde vil gøre Europas kollektive akademiske verden smartere og mere konkurrencedygtig på det globale marked.

Derfor vil deltagelse i rejsen fra EPICamps til EPIClusters være gavnlig for Early Career Researchers, uanset om de vinder et bud på en EPICluster i denne første runde eller ej.

Ved at opbygge EPICUR-netværket af forskere i den tidlige karriere, hvorfra disse forskningssamarbejder vil opstå, vil EPICUR Research tilbyde mange workshops og netværksmuligheder undervejs, der er åbne for unge forskere fra alle discipliner og vil hjælpe deres karriereudvikling ved at:

  • udvide deres færdigheder inden for tværfaglig og transdisciplinær forskning,
  • introducere dem til åben datahåndtering og publicering i åbne videnskabelige formater,
  • at uddanne dem i videnskabskommunikation og i at søge fonde,
  • og give dem indsigt i de forskellige finansierings- og karrierestrukturer i alle partnerinstitutioner og de fem nationale videnskabssystemer, der er repræsenteret i alliancen,
  • introducere og matche dem med deres jævnaldrende fra hele EPICUR-alliancen og andre steder

Rejsen starter med, at forskere i den tidlige karriere inviteres til de såkaldte EPICamps, et lavtærskelformat, der gør det nemt at deltage hvor som helst i alliancen. EPICamps giver forskere i den tidlige karriere mulighed for at mødes med ligesindede forskere på tværs af alliancen og discipliner i formater, der spænder fra korte præsentationer og posterudstillinger til opfindelser og metodeworkshops. I processen håber vi, at Early Career Researchers vil identificere potentiale for konkret samarbejde med deres kolleger fra partneruniversiteterne. I ugerne efter en EPICamp vil EPICUR-medarbejderne tilbyde støtte til at udvikle disse første ideer til mere konkrete initiativer samt opmuntre til yderligere netværk blandt forskere i den tidlige karriere.

Baseret på mere solide ideer om sådanne uformelle initiativer og på et kort forslag, vil grupper på op til fem medlemmer fra partneruniversiteter fra mindst tre forskellige lande blive inviteret til at ansøge om EPICradles. Det vil være fælles forskningsophold på et af vores institutter for avancerede studier eller på en forskningsfacilitet. EPICradles vil gøre det muligt for disse små forskningsgrupper at udvikle projektforslag, der er gyldige til tredjepartsfinansiering. EPICUR-medarbejdere vil i tæt samarbejde med værtsinstitutterne og partneruniversiteterne støtte de nye forskningsgrupper ved at identificere rådgivere, partnere uden for universiteterne og yderligere ressourcer. Forskerne vil lægge det videnskabelige fundament og designe ph.d.- og postdoc-projekter, som de kan ansøge om en EPICluster med. EPICradles og EPIClusters vil først starte i 2022, så yderligere information følger snart.