Interkulturelle færdigheder

EPICUR ville gerne vide, hvordan de kunne fremme sprogindlæring blandt deres studerende og gennemførte i foråret 2021 en undersøgelse i hele alliancen for at forstå de studerendes incitament til at lære et nyt sprog. Resultaterne viste, at den største motivation er de jobmuligheder, som sprogkundskaber giver.

EPICUR mener, at det at lære nye sprog går hånd i hånd med at udvikle interkulturelle kompetencer. Gennem EPICUR har studerende og ansatte mulighed for at studere og arbejde i et internationalt, flersproget og multikulturelt miljø. Det giver dem mulighed for ikke blot at udvikle og perfektionere deres sprogfærdigheder, men også deres interkulturelle færdigheder på daglig basis. Disse kompetencer er højt værdsatte på arbejdsmarkedet og giver de studerende øgede jobmuligheder.

Video og hæfte

For at øge bevidstheden om sammenhængen mellem sprogindlæring, udvikling af interkulturelle færdigheder og beskæftigelsesegnethed interviewede EPICUR studerende, alumner, medarbejdere og fagfolk fra de respektive regioner for at indsamle deres synspunkter om emnet. Se alle vores video-tesimonier om de følgende tre spørgsmål:

Hvad er interkulturel kompetence? 

CAMILLE
Uddannelseskoordinator | UHA
“Interkulturelle kompetencer er efter min mening kompetencer, som alle bør tilegne sig i deres liv og i deres arbejdsliv. Vi udvikler alle vores egne interkulturelle kompetencer: for mig ville det f.eks. være evnen til at tilpasse sig en ny kontekst, men der er mange andre.”
SIMONETTA
Studerende i flersprogethed | UNISTRA
“Efter min mening er interkulturelle kompetencer evner til at kommunikere succesfuldt med andre individer, som har en anden kulturel baggrund. Disse færdigheder afhænger af, hvad jeg vil kalde interne faktorer, såsom den kulturelle baggrund og de kulturelle påvirkninger, som individet har mødt i løbet af sit liv. For eksempel sker det, at folk bliver udsat for en multikulturel familie, så de tilegner sig denne kompetence fra barndommen.”
TESSA
Medlem af det centrale studenterråd | UvA
“Jeg tror, at det at have interkulturelle kompetencer betyder at have viden om andre kulturer og at kunne forstå dem. Det indebærer også at kunne indgå i en udveksling med andre kulturer, så man kan kommunikere med mennesker, der kommer fra forskellige baggrunde og fra forskellige dele af verden.”
CHARLÈNE
Uddannelseskonsulent | UNISTRA
“Efter min mening er interkulturelle kompetencer evnen til at komme i kontakt med mennesker, der har forskellige kulturer, forskellige syn på situationer og derfor forskellig adfærd. Takket være en nysgerrig, observerende, ikke-dømmende og positiv tilgang af den anden, kan jeg få adgang til en bedre forståelse af deres opfattelser. Dette vil gøre det muligt at skabe en fælles kultur, der er beriget af begge synspunkter.”

Hvordan tilegner man sig interkulturel kompetence?

ANNA-MARIE
Studerende i Market & Management Anthropology | SDU
“Jeg mener, at der er et par måder at opnå interkulturelle kompetencer på, for eksempel ved at bo i udlandet, lære et fremmedsprog eller ved at møde mennesker fra forskellige kulturer. Men det er vigtigt at huske, at man er nødt til at have et åbent sind, når man laver alle disse tre aktiviteter.”
JOHANN
Juniorprofessor i interkulturel pædagogik | UHA
“Jeg kommer fra uddannelsesvidenskaben og tager derfor udgangspunkt i, at ethvert menneske har en hel masse færdigheder og potentialer, som han eller hun kan udnytte, men ofte ikke ved, hvordan man udnytter dem godt. […] På dette grundlag, hvem vi er i os selv, kan vi udvikle vores interkulturelle kompetence og derfor tilpasse det, vi lærer, til vores egne behov, hvilket er grunden til, at vi ikke nødvendigvis har brug for de samme ting på samme tid.”
LILOU
Studerende i international kommunikation | UNISTRA
“Det hjælper at vokse op i et interkulturelt miljø. Jeg er for eksempel vokset op i en tysk-fransk familie, og det lærer dig meget tidligt at gå ud af din komfortzone og leve med forskellige traditioner og livsstile på samme tid. Selvfølgelig kan du også lære dem takket være personlig motivation ved at lære en ny kultur eller et nyt sprog.”
KEN
Tidligere medlem af det centrale studenterråd | UvA
“Jeg tror, det er en livslang læringsrejse. Interkulturelle kompetencer kan tilegnes, hvis man ønsker det. Min erfaring er, at det starter med selverkendelse, bevidsthed om ens egen kultur og et åbent sind over for andre kulturer. For dem, der er motiverede, er det naturligt bevidst at blive tiltrukket af forskellige kulturelle eksponeringer og derefter interagere og tilpasse sig dem.”

I hvilket omfang er disse færdigheder et aktiv, når du søger job?

LILIAN
Studie- og karrierevejleder | UvA
“Alle disse færdigheder er et stort aktiv for organisationer og teams. Især i dag, hvor arbejdsmarkedet ændrer sig hurtigt på grund af automatisering, teknologisk udvikling eller for eksempel en global pandemi, er det vigtigt, at du kan tilpasse dig hurtigt, være åben over for andre perspektiver, være villig til at lære nye ting og udvikle dig selv, og
at du er i stand til at kommunikere på en passende måde og kan reflektere over dine egne handlinger.”
SERGIO
EPICUR Forskningsprojektmedarbejder | UHA
“Så jeg mener ikke, at disse færdigheder bør fremhæves eksplicit på et CV. Jeg har interkulturelle kompetencer, men det er mere noget, vi vil se gennem min erfaring, min professionelle, akademiske, personlige baggrund. De steder, hvor personen har boet. De forskellige tiltag, som personen har deltaget i. De forskellige jobs, som personen har haft, og hvor de har arbejdet.”
KATHARINA
Kommunikationsmedarbejder | UFR
“Interkulturelle kompetencer er vigtige på arbejdsmarkedet i dag, i en verden, der bliver mere og mere globaliseret. Selvfølgelig er arbejdsmiljøerne mere forskelligartede, og man arbejder meget mere med andre lande, og indtil videre er disse færdigheder og kompetencer meget vigtige for arbejdsgiverne. De bør være i ethvert CV, startende med ophold i udlandet eller endda med fremmedsprogskompetencer, som jeg synes er et meget vigtigt punkt i CV’et.”
PIL
Engelsklærer | KIT
“Disse interkulturelle færdigheder kan anvendes i ethvert arbejdsmiljø. Især hvis du tilfældigvis arbejder med kommunikation, for eksempel når du møder nogen, hvordan taler du så til dem? Hvordan skriver man e-mails? Det kan du simpelthen lære ved at observere, hvis du bare er til en konference et eller andet sted.”

Klik på billedet nedenfor for at downloade vores hæfte!