EPICUR sigter mod at skabe effekt for samfundet ved at styrke vores regioner, byer, samfund og borgere via forbindelse, samarbejde og et symbiotisk system af udveksling mellem alle interessenter og økosystemer.

Forbindende økosystemer

EPICUR har til formål at styrke og forbinde europæiske regioner, deres interessenter, deres iværksætterøkosystemer og regionale netværk. Som en unik og værdifuld ressource for viden og innovation samler vi studerende, undervisere, forskere, mentorer, investorer, ledere og eksperter fra industrien, civilsamfundet og ikke-statslige organisationer.
Vi fremmer interkulturel mangfoldighed og samarbejde mellem den akademiske verden og civilsamfundet samt mellem den akademiske verden og erhvervslivet. Ved at sammenflette interregionalt samarbejde med iværksættertænkning udvikler vi mangfoldige aktiviteter, der understøtter to af universiteternes vigtigste opgaver: innovation og interaktion med samfundet.

Det samspil opnår vi blandt andet ved at udvikle og implementere aktiviteter og opgaver inden for livslang læring, citizen science, employability og entreprenørskab. Disse aktiviteter giver EPICUR mulighed for at tilbyde opkvalificering og omskoling til alle, der har brug for det.

Et grænseløst landskab

I tråd med vores vision om at blive et europæisk universitet, der er stærkt forankret i sine regioner, er vi i øjeblikket ved at udvikle en platform, der hjælper interessenter inden for og uden for EPICUR-universiteterne med at finde de rigtige kontakter og relevante oplysninger uden besvær. EPICUR-kortet giver strukturerede og brugerorienterede data og oplysninger om følgende felter:
aktiviteter, events og projekter med og for samfundet, som tilbydes af forskellige universitetsnetværk fra alle vores regioner
støtteprogrammer, arrangementer og institutioner for innovation og iværksætteri.
Dette værktøj vil være åbent for alle og hjælpe alle med at søge efter kontakter til (inter)regionalt samarbejde.

Hvis du har ideer til, hvordan vi kan bidrage til og forbedre EPICURmaps eller ønsker at være en del af det, så kontakt os venligst via en e-mail til nora.korp@boku.ac.at