<strong>EPICUR til gavn for vores samfund</strong>

Siden begyndelsen af EPICUR-eventyret er vi begyndt at implementere vores vision. Ud over vores kerneopgaver med at finde nye måder at undervise og lære på gennem vores uddannelsesprogrammer, vores interuniversitære campus og det styrkede samarbejde med vores regioner, har vi også til opgave at øge vores indflydelse på samfundet.

Europa-Kommissionen har givet de finansierede “European Universities” et yderligere mandat: at styrke forbindelsen mellem universiteter og samfund. Kommissionen anser alliancer for at være vigtige aktører og reelle udviklingsmotorer for byer og regioner, der er i stand til at tackle store samfundsmæssige udfordringer og fremme borgernes engagement.

Liberal Arts & Sciences for fremtidens problemløsere

I EPICUR har inddragelsen af civilsamfundet og erhvervslivet været tænkt ind fra starten.

“Vi bevæger os fra videntrekanten til vidensfirkanten og ser os selv som EPICUR-alliancen i dens centrum, der tjener alt på samme måde: undervisning, forskning, innovation og forbindelsen til samfundet.”

Projektleder Michael Zacherle fra Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Det er derfor, Liberal Arts & Sciences (LAS) er en bærende søjle i EPICUR. Målet er at uddanne unge europæere, der senere vil bidrage til økonomien og samfundet gennem deres færdigheder som erfarne generalister og problemløsere, i overensstemmelse med traditionen for læring og undervisning inden for de liberale kunstarter og videnskaber. LAS fokuserer på tværfagligt samarbejde for at identificere og overvinde de sociale udfordringer i dag. Fokus er på fremme af interkulturel bevidsthed, udvikling af kritisk analyse og refleksion og evnen til at påtage sig en lederrolle senere.

“Den grundlæggende idé er, at de studerende ikke behøver at flytte til partneruniversiteterne i et eller to semestre, men også kan gennemføre mindre perioder som individuelle kurser eller seminarer på de andre universiteter ved hjælp af virtuelle metoder og blended learning . […] Der er mange formelle og juridiske krav bag denne idé, som endnu ikke er blevet skabt. Det kan selvfølgelig ikke opnås på tre år, men kun på lang sigt.”

Projektleder Michael Zacherle fra Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

KIT giver alliancen et partnerskab med Anna Lindh Foundation, et netværk af mere end 4.000 ikke-statslige organisationer til fremme af interkulturel dialog i Middelhavsområdet. Gennem denne forbindelse vil EPICUR-studerende få mulighed for at komme i praktik hos civilsamfundsorganisationer.

“Denne inddragende tilgang sikrer, at civilsamfundet ikke kun er modtager af data fra ‘elfenbenstårnet’, men at vi som universiteter også tager samfundets behov op.”

Før de studerende tager ud i organisationerne, tilbyder University of Haute-Alsace, Frankrig, interkulturel træning, der forbereder dem på praktikopholdene. Dette koncept fungerer også med train-the-trainer-metoden, for eksempel med medlemmer af EPICURs personale, men også med interesserede studerende, som vil lære metoden til at undervise i interkulturelle færdigheder. De vil sprede denne viden, uanset hvor de senere arbejder – på universiteter, i organisationer og endda i virksomheder.

Europæiske iværksættere

EPICUR-partnerne lægger særlig vægt på at uddanne morgendagens europæiske iværksættere.

“Vi fremmer iværksættertankegangen blandt vores studerende, ikke kun i forelæsningerne, men vi tilbyder også kvalifikationer inden for iværksætteri.”

Projektleder Michael Zacherle fra Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Iværksættere har især succes, hvis de tænker internationalt lige fra starten og udvikler et produkt, der er kompatibelt med mange kulturer. Som et eksempel på et koncept, som KIT bringer ind i alliancen, nævner projektlederen “Student Innovation Labs”, hvor behov fra civilsamfundet, såsom en digitalt netværksbaseret terapi til behandling af depression, bliver omsat til et produkt. Derudover skal der oprettes en international konkurrence i stil med GROW-konkurrencen i “Pioneer Garage” på KIT for at udvælge de bedste start-ups på partneruniversiteternes lokationer inden for rammerne af EPICUR.

Fokus på virtuelle undervisnings- og læringsmetoder

Med støtte fra DAAD er EPICUR også i gang med at opbygge et virtuelt laboratorium, hvor EPICUR-studerende kan lære at håndtere farlige stoffer.
“De virtuelle reagensglas er selvfølgelig ikke en erstatning for et rigtigt laboratorium, men de er ideelle som en introduktion med lav tærskel,” siger fysikeren Zacherle.
Vi kunne også forestille os denne model for skoler på et tidspunkt i fremtiden – endnu et resultat af EPICUR, som ville finde genklang i civilsamfundet.