<strong>EPICUR w służbie naszego społeczeństwa</strong>

Od początku przygody z EPICUR zaczęliśmy realizować naszą wizję. Oprócz naszych podstawowych zadań polegających na poszukiwaniu nowych sposobów nauczania i uczenia się poprzez nasze programy edukacyjne, nasz międzyuczelniany kampus oraz wzmocnienie współpracy z naszymi regionami, mamy również zadanie zwiększenia naszego wpływu na społeczeństwo.

Komisja Europejska przyznała finansowanym „Uniwersytetom Europejskim” kolejny mandat: wzmocnienie więzi między uniwersytetami a społeczeństwem. Komisja uważa bowiem, że sojusze są ważnymi podmiotami i prawdziwymi motorami rozwoju miast i regionów, które są w stanie sprostać głównym wyzwaniom społecznym i promować zaangażowanie obywatelskie.

Liberal Arts & Sciences dla przyszłych rozwiązywaczy problemów

W projekcie EPICUR od samego początku uwzględniono zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw.

„Przechodzimy od trójkąta wiedzy do czworokąta wiedzy i widzimy siebie jako sojusz EPICUR w jego centrum, służąc wszystkim w ten sam sposób: nauczanie, badania, innowacje i połączenie ze społeczeństwem”.

Kierownik projektu Michael Zacherle z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT)

Dlatego też Liberal Arts & Sciences (LAS) są filarem wspierającym EPICUR. Zgodnie z tradycją uczenia się i nauczania w zakresie sztuk i nauk wyzwolonych, celem jest wyszkolenie młodych Europejczyków, którzy później przyczynią się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa dzięki swoim umiejętnościom jako doświadczeni generaliści i osoby rozwiązujące problemy. LAS koncentruje się na interdyscyplinarnej współpracy w celu zidentyfikowania i pokonania współczesnych wyzwań społecznych. Nacisk kładziony jest na promowanie świadomości międzykulturowej, rozwój krytycznej analizy i refleksji oraz zdolność do podjęcia roli przywódczej w późniejszym czasie.

„Podstawową ideą jest to, że studenci nie muszą przenosić się do uczelni partnerskich na jeden lub dwa semestry, ale mogą również realizować mniejsze okresy, takie jak indywidualne kursy lub seminaria na innych uczelniach, wykorzystując metod wirtualnych i blended learningu . […] Za tą ideą kryje się wiele wymogów formalno-prawnych, które muszą dopiero powstać. Oczywiście nie da się tego osiągnąć w ciągu trzech lat, a jedynie w dłuższej perspektywie.”

Kierownik projektu Michael Zacherle z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT)

KIT zapewnia sojusz o partnerstwie z Fundacją Anny Lindh, siecią ponad 4 tys. organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji dialogu międzykulturowego w regionie Morza Śródziemnego. Dzięki temu połączeniu studenci EPICUR będą mieli możliwość odbycia praktyk w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego.

„To partycypacyjne podejście zapewnia, że społeczeństwo obywatelskie nie jest tylko odbiorcą danych z 'wieży z kości słoniowej’, ale że my jako uniwersytety również podejmujemy potrzeby społeczeństwa”.

Zanim studenci trafią do organizacji, Uniwersytet w Haute-Alsace we Francji oferuje szkolenie międzykulturowe, które przygotowuje ich do odbycia praktyk. Koncepcja ta sprawdza się również w metodzie train-the-trainer na przykład z członkami kadry EPICUR, ale także z zainteresowanymi studentami, którzy poznają metodologię nauczania umiejętności międzykulturowych. Będą oni szerzyć tę wiedzę wszędzie tam, gdzie później będą pracować – na uczelniach, w organizacjach, a nawet w firmach.

Przedsiębiorcy europejscy

Partnerzy EPICUR przywiązują szczególną wagę do szkolenia europejskich przedsiębiorców jutra.

„Promujemy przedsiębiorcze myślenie wśród naszych studentów nie tylko na wykładach, ale oferujemy również kwalifikacje z zakresu przedsiębiorczości”.

Kierownik projektu Michael Zacherle z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT)

Przedsiębiorcy odnoszą szczególne sukcesy, jeśli od samego początku myślą międzynarodowo i tworzą produkt kompatybilny z wieloma kulturami. Jako przykład koncepcji, którą KIT wnosi do sojuszu, kierownik projektu wymienia „Studenckie Laboratoria Innowacji”, w których potrzeby społeczeństwa obywatelskiego, jak np. terapia w sieci cyfrowej do leczenia depresji, są przekładane na produkt. Ponadto, na wzór konkursu GROW „Pioneer Garage” przy KIT, ma zostać utworzony międzynarodowy konkurs w celu wyłonienia najlepszych start-upów w siedzibach uczelni partnerskich w ramach EPICUR.

Skupienie się na wirtualnych metodach nauczania i uczenia się

Dzięki środkom z DAAD, EPICUR buduje obecnie również wirtualne laboratorium, w którym studenci EPICUR mogą nauczyć się postępowania z substancjami niebezpiecznymi.
„Oczywiście wirtualne probówki nie zastąpią prawdziwego laboratorium, ale są idealne jako niskoprogowe wprowadzenie” – mówi fizyk Zacherle.
Moglibyśmy również wyobrazić sobie ten model dla szkół w pewnym momencie w przyszłości – kolejny rezultat EPICUR, który znalazłby oddźwięk w społeczeństwie obywatelskim.