Regiony i miasta

Regiony i miasta

EPICUR ma na celu stworzenie wpływu na społeczeństwo poprzez wzmocnienie naszych regionów, miast, społeczeństwa i obywateli poprzez połączenie, współpracę i symbiotyczny system wymiany między wszystkimi zainteresowanymi stronami i ekosystemami.
Partnerzy stowarzyszeni

Partnerzy stowarzyszeni

Aby wzmocnić i poprawić wpływ sojuszu, EPICUR tworzy powiązania z systemem szkolnictwa wyższego i sektorem prywatnym w Europie poprzez partnerów stowarzyszonych.
Lokalni interesariusze

Lokalni interesariusze

Aby odpowiedzieć na kluczowe pytania społeczeństwa, EPICUR angażuje silne partnerstwo wraz z interesariuszami.
UMIEJĘTNOŚCI MIĘDZYKULTUROWE

UMIEJĘTNOŚCI MIĘDZYKULTUROWE

EPICUR przeprowadził wiosną 2021 r. ankietę obejmującą cały sojusz, aby zrozumieć zachęty swoich studentów do nauki nowego języka.