EPICUR, Europejski Sojusz Uniwersytetów, należy do pierwszej generacji europejskich sojuszy pilotujących nowy sposób intensyfikacji współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego poprzez utworzenie Uniwersytetu Europejskiego.

Sojusz EPICUR ma na celu wspieranie i rozwijanie coraz bliższej współpracy między pracownikami naukowymi, studentami i pracownikami administracyjnymi, aby stać się pełnoprawną federacją uniwersytetów (do 2026 r.), oferując im prawdziwie europejskie doświadczenie w zakresie uczenia się, szkolenia i badań. W tym celu EPICUR dąży do osiągnięcia zrównoważonej struktury federalnej, wspierającej długoterminową transformację strukturalną i integrację strategiczną.

Aby zapoznać się z 9 uniwersytetami partnerskimi EPICUR, prosimy o znalezienie ich nazw, strony internetowej i ważnych faktów o wszystkich z nich poniżej:

Sojusz EPICUR składa się z 9 partnerów szkolnictwa wyższego w Europie: