<strong>Wszyscy partnerzy zebrali się w Strasburgu, aby podpisać umowę partnerską wzmacniającą naszą współpracę</strong>
Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego EPICUR odbyło się w Strasburgu, we Francji, 10 stycznia 2020 r. Prezydenci i rektorzy uczelni partnerskich podpisali umowę partnerską, która określa zobowiązania Sojuszu w zakresie ról i obowiązków.Potwierdza ona wsparcie Komisji Europejskiej i wzmacnia współpracę w ramach konsorcjum, aby stać się atrakcyjnym, innowacyjnym uniwersytetem europejskim, nastawionym na nowe pokolenie obywateli Europy, aby stawić czoła wielkim wyzwaniom społecznym Europy jutra. Sojusz EPICUR składa się z 8 partnerów z całej Europy i jest kierowany przez Uniwersytet w Strasburgu.

Wiadomości o projekcie

Pochodzący z Austrii, Francji, Grecji, Niemiec, Polski i Holandii członkowie EPICUR Alliance spotkali się w Brukseli podczas spotkania kick-off European Universities Initiative w dniach 6-8 listopada 2019 r. Była to doskonała okazja dla prezydentów, rektorów i liderów politycznych, do wymiany poglądów i perspektyw.Michel Deneken, prezydent Uniwersytetu w Strasburgu i przewodniczący EPICUR, podkreślił „znaczenie zaangażowania studentów, którzy muszą być pierwszymi użytkownikami i ambasadorami naszego sojuszu EPICUR”.

Utworzony 1 listopada 2019 roku EPICUR rozpoczął się od spotkania inauguracyjnego na Uniwersytecie Haute-Alsace w Miluzie. Spotkanie, w którym wzięło udział blisko 40 osób, połączyło zarówno działania związane z budowaniem zespołu, jak i sprawnym uruchomieniem 6 pakietów roboczych. Christelle Roy, koordynator EPICUR Strategic, skomentowała: „Te 3 dni pozwoliły zespołom lepiej się poznać. Było naprawdę przyjemnie pracować w bardzo entuzjastycznej atmosferze, każdy z nas mierzy oczywiście, jak dużym wyzwaniem jest projekt, ale również wyraża silną wolę i pełne zaufanie do siebie, aby odnieść sukces. To owocne spotkanie kick-off obiecuje wszystko co najlepsze dla kontynuacji projektu.”

Cele projektu

Sojusz EPICUR będzie wielojęzyczny i zaangażowany w silną świadomość międzykulturową. Będzie oferować fizyczne, wirtualne i mieszane mobilności, zachęcając do swobodnego przemieszczania się studentów i pracowników poprzez innowacyjne modele nauczania i uczenia się na naszych połączonych kampusach. W niedalekiej przyszłości nie tylko uniwersytet EPICUR zostanie podłączony, ale również jego regiony, w pełni wykorzystując istniejące sieci. EPICUR zadba o zaangażowanie pracowników i studentów w jego budowę, a tym samym w organy zarządzające. Był to kluczowy temat Komitetu Sterującego, jak również implikacja partnerów stowarzyszonych.

Rektorzy i przewodniczący EPICUR z zadowoleniem przyjmują obiecujący początek projektu i postępy w poszukiwaniu dodatkowych funduszy na zwiększenie ambicji EPICUR w zakresie badań i innowacji.

Główne oczekiwane rezultaty i działania są następujące:
– Konsolidacja i połączenie programów studiów w dziedzinie języków europejskich, ustanowienie modelowej polityki językowej dla wielojęzycznych uniwersytetów.
– Rozszerzenie oferty dydaktycznej w obszarze Liberal Arts and Sciences, działanie na rzecz „europejskiego licencjata Liberal Arts and Sciences”.
– Stworzenie wirtualnego środowiska międzyuczelnianego kampusu EPICUR w celu poszerzenia możliwości wirtualnej mobilności i rozwoju nowych kursów, testowanie platformy edukacyjnej opartej na gamifikacji.
– Wzmocnienie metasieci międzyregionalnych, rozwój laboratoriów badawczych i staży badawczych dla absolwentów w partnerstwie z partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami prywatnymi.
– Wspieranie zaangażowania społeczności uniwersyteckiej i przywłaszczenia Sojuszu poprzez coroczne fora, programy ambasadorskie, wyzwania i festiwale. Dowiedz się więcej o 8 partnerach

W niedalekiej przyszłości nie tylko uniwersytet EPICUR zostanie podłączony, ale również jego regiony, w pełni wykorzystując istniejące sieci. EPICUR zadba o zaangażowanie pracowników i studentów w jego budowę, a tym samym w organy zarządzające. Był to kluczowy temat Komitetu Sterującego, jak również implikacja partnerów stowarzyszonych.

Partnerami EPICUR Alliance są:
– Uniwersytet Adama-Mickiewicza w Poznaniu, Polska;
– Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia;
– Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja;
– Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy;
– Uniwersytet w Haute-Alsace, Francja;
– Karlsruher Institute of Technology, Niemcy;
– University of Natural Resources and Life Sciences, Wiedeń, Austria;
– Uniwersytet w Strasburgu, Francja

Sojusz EPICUR reprezentuje łącznie:

– 307 tys. studentów
– 40 000 pracowników, w tym 21 000 nauczycieli akademickich/badaczy

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań – Polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, noszący imię wybitnego polskiego poety, jest jedną z trzech wiodących polskich uczelni i może pochwalić się 100-letnią historią. Ponad 40 000 studentów i 1300 doktorantów bierze udział w kursach i prowadzi badania łącznie na 15 wydziałach.

https://amu.edu.pl/en

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie w Amsterdamie – Holandia

Uniwersytet w Amsterdamie, założony w 1632 roku, cieszy się reputacją światowej klasy doskonałości w badaniach i szkoleniach. Jest to wiodący wszechstronny uniwersytet w swoim szerokim zestawie dyscyplin. Ponad 30.000 studentów bierze udział w kursach na jego siedmiu wydziałach, a ponad 3.000 doktorantów prowadzi badania.

http://www.uva.nl/en

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach – Grecja

Z 74 000 studentów, Aristotle University of Thessaloniki jest największym greckim uniwersytetem. Założony w 1925 roku, ten ogólny uniwersytet jest jednym z naukowych ośrodków przyciągania w Europie Południowo-Wschodniej. A.U.Th. składa się z 42 szkół obsługujących szeroki wachlarz dziedzin naukowych, od nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych po społeczne i zdrowotne, artystyczne i humanistyczne. Ponad 2.000 pracowników akademickich i 4.000 doktorantów prowadzi badania na jedenastu wydziałach.

https://www.auth.gr/en/

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie we Freiburgu – Niemcy

Założony w 1457 roku, Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu Bryzgowijskim przyjmuje około 25.000 studentów. Charakteryzuje się mieszanką tradycyjnych dyscyplin i nowoczesnych technologii. Jej kompleksowa oferta kształcenia rozciąga się od informatyki, poprzez nauki humanistyczne i społeczne, aż po nauki przyrodnicze i medycynę.

https://uni-freiburg.de/

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie Górnej Alzacji – Francja

Uniwersytet Haute-Alsace ma 11 000 studentów, zapisanych na ponad 180 kursów z poziomu DU, DUT, licencjata, inżyniera, magistra, aż do poziomu doktoranckiego, nauczanych w 4 wydziałach, 2 IUT i 2 szkołach inżynierskich w Miluzie i Colmar, Francja. Posiada również 13 laboratoriów badawczych prowadzących badania podstawowe i stosowane. Jako wysoce innowacyjna uczelnia multidyscyplinarna, jest uznawana za jakość swoich programów kształcenia zawodowego (w tym 50 programów praktyk) i szkoleń transgranicznych (z ponad 10 programami dwu- lub trójnarodowymi).

www.uha.fr/fr/

Dowiedz się więcej o Instytucie Technologii w Karlsruhe – Niemcy

Jako „Uniwersytet Badawczy w Stowarzyszeniu Helmholtza”, KIT tworzy i przekazuje wiedzę dla społeczeństwa i środowiska. Celem jest wniesienie znaczącego wkładu w globalne wyzwania w dziedzinie energii, mobilności i informacji. W tym celu około 9.300 pracowników współpracuje w szerokim zakresie dyscyplin z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, ekonomicznych oraz humanistycznych i społecznych. KIT przygotowuje swoich 24.400 studentów do odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie, przemyśle i nauce, oferując programy studiów oparte na badaniach naukowych. Wysiłki innowacyjne w KIT budują pomost pomiędzy ważnymi odkryciami naukowymi a ich zastosowaniem dla dobra społeczeństwa, dobrobytu gospodarczego i zachowania naszych naturalnych podstaw życia. KIT jest jednym z niemieckich uniwersytetów doskonałości.

www.kit.edu/

Dowiedz się więcej o University of Natural Resources and Life Sciences, Wiedeń – Austria

Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu (BOKU), założony w 1872 roku, prowadzi badania i edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania zasobami odnawialnymi, w tym biogospodarki. BOKU obejmuje nauki przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne, ma obecnie 12 500 studentów oraz wydział i kadrę 2900 pracowników. Uniwersytet oferuje 7 programów licencjackich i 25 programów magisterskich, gdzie połowa z nich jest prowadzona w języku angielskim. 400 partnerów współpracy przemysłowej wykazuje silne zaangażowanie w tworzenie zielonej gospodarki dla zrównoważonej przyszłości.

www.boku.ac.at/en/

Dowiedz się więcej o Uniwersytecie w Strasburgu – Francja

Uniwersytet w Strasburgu przyjmuje 51 000 studentów, z czego 20% to studenci międzynarodowi obejmujący 150 narodowości. Z 35 komponentami, 78 laboratoriami i jednostkami badawczymi, wyróżnia się multidyscyplinarnym i interdyscyplinarnym charakterem oferty kształcenia. Prowadzi badania doskonałości zapewnione przez prawie 2800 wykładowców-badaczy, w tym pięciu aktywnych laureatów Nagrody Nobla.Oprócz funduszy unijnych, Uniwersytet w Strasburgu otrzymuje wsparcie finansowe od francuskiej Narodowej Agencji Badań Naukowych (ANR), w ramach programu Inwestycje dla Przyszłości w szkolnictwie wyższym, który przynosi dodatkowe fundusze na europejskie projekty uniwersyteckie bardzo pozytywnie oceniane. Christelle Roy komentuje: „Te dodatkowe środki pozwolą nam w pełni zrealizować nasze cele konsolidacyjne w ramach zarządzania projektem”.

www.unistra.fr