<strong>Alle partners zijn in Straatsburg bijeengekomen om de partnerschapsovereenkomst ter versterking van onze samenwerking te ondertekenen.</strong>
EPICUR heeft op 10 januari 2020 in Straatsburg, Frankrijk, zijn eerste vergadering van de stuurgroep gehouden. De voorzitters en rectoren van de partneruniversiteiten hebben hun partnerschapsovereenkomst ondertekend, waarin de verbintenissen van de alliantie op het gebied van taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst bevestigt de steun van de Europese Commissie en versterkt de samenwerking binnen het consortium om een aantrekkelijke, innovatieve Europese universiteit te worden die zich richt op de nieuwe generatie Europese burgers, om de grote maatschappelijke uitdagingen van het Europa van morgen aan te gaan. De EPICUR Alliance bestaat uit 8 partners uit heel Europa en wordt geleid door de Universiteit van Straatsburg.

Het projectnieuws

Afkomstig uit Oostenrijk, Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Polen en Nederland kwamen de leden van de EPICUR Alliance in Brussel bijeen tijdens de startbijeenkomst van het European Universities Initiative van 6 tot 8 november 2019. Michel Deneken, voorzitter van de universiteit van Straatsburg en voorzitter van EPICUR, onderstreepte “het belang van de betrokkenheid van studenten, die de eerste gebruikers en ambassadeurs van onze EPICUR-alliantie moeten zijn”.

EPICUR werd opgericht op 1 november 2019 en ging van start met een startbijeenkomst aan de Universiteit van de Haute-Alsace in Mulhouse. De bijeenkomst, waaraan bijna 40 personen deelnamen, combineerde zowel teambuildingactiviteiten als een efficiënte lancering van de 6 werkpakketten. Christelle Roy, de strategische coördinator van EPICUR, gaf commentaar: “Dankzij deze 3 dagen konden de teams elkaar beter leren kennen. Het was echt aangenaam werken in een zeer enthousiaste sfeer, waarbij ieder van ons natuurlijk aangaf hoe uitdagend het project is, maar ook uiting gaf aan een sterke wil en een volledig vertrouwen in onszelf om succesvol te zijn. Deze vruchtbare startbijeenkomst belooft het beste voor het vervolg van het project.”

De doelstellingen van het project

EPICUR Alliance zal meertalig zijn en zich inzetten voor een sterk intercultureel bewustzijn. Het zal fysieke, virtuele en gemengde mobiliteit bieden en de vrije beweging van studenten en personeel aanmoedigen door middel van innovatieve onderwijs- en leermodellen op onze verbonden campussen. In de nabije toekomst zullen niet alleen de EPICUR-universiteiten, maar ook hun regio’s worden aangesloten, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van hun respectieve bestaande netwerken. EPICUR zal ervoor zorgen dat het personeel en de studenten bij de opbouw en dus bij de bestuursorganen worden betrokken. Het is een belangrijk onderwerp geweest voor de stuurgroep en de geassocieerde partners.

De rectoren en voorzitters van EPICUR verwelkomen het veelbelovende begin van het project en hun vorderingen bij het zoeken naar extra middelen om de ambitie van EPICUR op het gebied van onderzoek en innovatie te vergroten.

De voornaamste verwachte resultaten en activiteiten zijn de volgende:
– De studieprogramma’s op het gebied van Europese talen consolideren en met elkaar verbinden, door een modeltaalbeleid voor meertalige universiteiten vast te stellen.
– Het onderwijsaanbod op het gebied van de vrije kunsten en wetenschappen uitbreiden en toewerken naar een “Europese bachelor in de vrije kunsten en wetenschappen”.
– Een virtuele interuniversitaire EPICUR-campusomgeving creëren om de mogelijkheden voor virtuele mobiliteit en de ontwikkeling van nieuwe cursussen te verruimen, waarbij een op gamificatie gebaseerd leerplatform wordt getest.
interregionale metanetwerken versterken, door masterlabs en onderzoeksstages voor afgestudeerde studenten te ontwikkelen in partnerschap met maatschappelijke partners en particuliere ondernemingen.
– De betrokkenheid van de universitaire gemeenschap en de toe-eigening van de Alliantie bevorderen door middel van jaarlijkse fora, ambassadeursprogramma’s, uitdagingen en festivals. Meer informatie over de 8 partners

In de nabije toekomst zullen niet alleen de EPICUR-universiteiten, maar ook hun regio’s worden aangesloten, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van hun respectieve bestaande netwerken. EPICUR zal ervoor zorgen dat het personeel en de studenten bij de opbouw en dus bij de bestuursorganen worden betrokken. Het is een belangrijk onderwerp geweest voor de stuurgroep en de geassocieerde partners.

De partners van de EPICUR Alliance zijn:
– Adam-Mickiewicz Universiteit van Poznań, Polen;
– Universiteit van Amsterdam, Nederland;
– Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, Griekenland;
– Universiteit van Freiburg, Duitsland;
– Universiteit van de Haute-Alsace, Frankrijk;
– Karlsruher Institute of Technology, Duitsland;
– Universiteit voor Natuur- en Levenswetenschappen, Wenen, Oostenrijk;
– Universiteit van Straatsburg, Frankrijk

De EPICUR Alliance vertegenwoordigt in totaal:

– 307.000 studenten
– 40.000 personeelsleden, waaronder 21.000 academische medewerkers/onderzoekers

Meer informatie over Adam-Mickiewicz Universiteit, Poznań – Polen

De Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań, genoemd naar een prominente Poolse dichter, is een van de drie toonaangevende Poolse universiteiten en kan bogen op 100 jaar geschiedenis. Meer dan 40.000 studenten en 1.300 promovendi volgen onderwijs en doen onderzoek in in totaal 15 faculteiten.

https://amu.edu.pl/en

Meer informatie over de Universiteit van Amsterdam – Nederland

De Universiteit van Amsterdam, opgericht in 1632, geniet een reputatie van wereldklasse in onderzoek en opleiding. Het is een toonaangevende universiteit met een breed scala aan disciplines. Meer dan 30.000 studenten volgen cursussen aan de zeven faculteiten en meer dan 3.000 promovendi doen onderzoek.

http://www.uva.nl/en

Meer informatie over de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki – Griekenland

Met zijn 74.000 studenten is de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki de grootste Griekse universiteit. Deze in 1925 opgerichte algemene universiteit is een van de wetenschappelijke aantrekkingspunten in Zuidoost-Europa. A.U.Th. omvat 42 scholen die een breed scala aan wetenschappelijke gebieden bedienen, variërend van natuur-, landbouw- en technologische wetenschappen tot sociale en gezondheidswetenschappen, kunsten en geesteswetenschappen. Meer dan 2.000 academici en 4.000 promovendi doen onderzoek in de elf faculteiten.

https://www.auth.gr/en/

Meer informatie over de Universiteit van Freiburg – Duitsland

De Albert Ludwig Universiteit van Freiburg im Breisgau, opgericht in 1457, verwelkomt ongeveer 25.000 studenten. Het wordt gekenmerkt door een mix van traditionele disciplines en moderne technologie. Haar uitgebreide opleidingsaanbod strekt zich uit van informatietechnologie tot menswetenschappen en sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en geneeskunde.

https://uni-freiburg.de/

Meer informatie over de Universiteit van de Haute-Alsace – Frankrijk

De Universiteit van de Haute-Alsace telt 11.000 studenten, ingeschreven in meer dan 180 opleidingen van DU, DUT-niveau, bachelordiploma, ingenieursdiploma, masterdiploma, tot doctoraatsniveau, gedoceerd in 4 faculteiten, 2 IUT’s en 2 ingenieursscholen in Mulhouse en Colmar, Frankrijk. Het heeft ook 13 onderzoekslaboratoria die fundamenteel tot toegepast onderzoek verrichten. Als een zeer innovatieve multidisciplinaire universiteit staat zij bekend om de kwaliteit van haar beroepsonderwijs (waaronder 50 leerprogramma’s) en grensoverschrijdende opleidingen (met meer dan 10 bi- of trinationale).

www.uha.fr/fr/

Meer informatie over het Technologisch Instituut van Karlsruhe – Duitsland

Als “Onderzoeksuniversiteit van de Helmholtz-Vereniging” creëert en verspreidt het KIT kennis voor maatschappij en milieu. Het is de bedoeling significante bijdragen te leveren aan de mondiale uitdagingen op het gebied van energie, mobiliteit en informatie. Hiervoor werken ongeveer 9.300 medewerkers samen in een breed scala van disciplines in de natuurwetenschappen, ingenieurswetenschappen, economie, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het KIT bereidt zijn 24.400 studenten voor op verantwoordelijke taken in de maatschappij, de industrie en de wetenschap door op onderzoek gebaseerde studieprogramma’s aan te bieden. De innovatie-inspanningen van het KIT slaan een brug tussen belangrijke wetenschappelijke bevindingen en de toepassing ervan ten behoeve van de samenleving, de economische welvaart en het behoud van onze natuurlijke levensbasis. Het KIT is een van de Duitse topuniversiteiten.

www.kit.edu/

Meer informatie over de Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Levenswetenschappen, Wenen – Oostenrijk

De Universiteit voor Natuur- en Levenswetenschappen Wenen (BOKU), opgericht in 1872, doet aan onderzoek en onderwijs voor duurzame ontwikkeling en het beheer van hernieuwbare hulpbronnen, waaronder bio-economie. De BOKU bestrijkt natuurwetenschappen, technologie en economie, heeft momenteel 12.500 studenten en een faculteit en personeel van 2900 medewerkers. De universiteit biedt 7 bachelor- en 25 masteropleidingen waarvan de helft in het Engels wordt gegeven. 400 industriële samenwerkingspartners geven blijk van hun sterke betrokkenheid bij de totstandbrenging van een groene economie voor een duurzame toekomst.

www.boku.ac.at/en/

Meer informatie over de universiteit van Straatsburg – Frankrijk

De Universiteit van Straatsburg verwelkomt 51.000 studenten, waarvan 20% internationale studenten van 150 nationaliteiten. Met zijn 35 afdelingen, 78 laboratoria en onderzoekseenheden onderscheidt het zich door het multidisciplinaire en interdisciplinaire karakter van zijn opleidingsaanbod. De universiteit verricht onderzoek van topkwaliteit door bijna 2.800 docenten-onderzoekers, waaronder vijf actieve Nobelprijswinnaars. Naast EU-financiering ontvangt de universiteit van Straatsburg financiële steun van het Franse nationale onderzoeksagentschap (ANR), in het kader van het programma “Investeringen voor de toekomst” in het hoger onderwijs, dat aanvullende financiering verstrekt aan zeer positief beoordeelde Europese universiteitsprojecten. Christelle Roy merkt op: “Met deze extra middelen kunnen wij onze consolidatiedoelstellingen volledig verwezenlijken in het kader van het projectbeheer”.

www.unistra.fr