EPICUR staat open voor iedereen, ook voor het personeel! De alliantie bevordert de participatie van de gemeenschap en versterkt de institutionele betrokkenheid door middel van participatief bestuur. EPICUR biedt nieuwe soorten mobiliteits- en vaardigheidstraining voor het personeel.

Een personeelslid zijn binnen EPICUR

Als medewerker van EPICUR, of je nu met studenten werkt of op administratief gebied, zul je:

  • nieuwe uitdagende mogelijkheden ervaren die een springplank vormen voor je carrière
  • nieuwe wegen van mobiliteit ontdekken

Wees EPICURious en ontdek hoe je kunt deelnemen en waarde kunt toevoegen aan je carrière door deel te nemen aan de EPICUR-ervaring!

Mobiliteitsprogramma’s voor personeel

De belangrijkste doelstelling van EPICUR is om aan minstens 50% van zijn personeelsleden mobiliteit in alle vormen aan te bieden.
Voor onze studenten ontwikkelen we nieuwe manieren van lesgeven en nieuwe soorten mobiliteit (fysiek, virtueel en zelfs blended!).
Als je geïnteresseerd bent in mobiliteit als personeelslid, kun je deelnemen aan verschillende trajecten:

  • Job shadowing, een zelf georganiseerd verblijf om vertrouwd te raken met je werkgebied bij een partneruniversiteit
  • EPICUR on Tour voor medewerkers, een reeks EPICUR-personeelsweken georganiseerd door verschillende EPICUR-partners
  • Communities of practice en collegiaal leren
  • EPICUR Forum, een jaarlijks evenement om medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers van de EPICUR-universiteiten samen te brengen en te betrekken bij een gepassioneerde uitwisseling over actuele onderwerpen die verband houden met de activiteiten van de Alliantie.

Daarnaast kun je financiële steun krijgen van Erasmus + voor opleidingsmogelijkheden voor personeel in het hoger onderwijs. Neem contact op met het internationale of Erasmus+ kantoor van je instelling voor hoger onderwijs om na te gaan of deze mogelijkheden beschikbaar zijn.

Deel uitmaken van het project

Het EPICUR-project is diep geworteld in een aanpak waarin studenten en personeel centraal staan. We willen de participatie van de gemeenschap vergemakkelijken en de institutionele betrokkenheid vergroten door middel van participatief bestuur en communicatieactiviteiten in alle faculteiten, afdelingen en professionele eenheden.

We werken momenteel aan de oprichting van een EPICUR Personeelsraad.

Als je ideeën hebt over hoe we medewerkers verder kunnen integreren in het bestuur van EPICUR, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met wie kan ik contact opnemen?

Als je meer informatie wilt over ons aanbod of over hoe je bij het project betrokken kunt worden, vul dan het speciale formulierin en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.