Wat is een Europese universiteit?

Sinds het ontstaan van de universiteiten was het traditie om met elkaar samen te werken.
Maar in juni 2019 heeft de Europese Commissie, via het Europees Universitair Initiatief, besloten dit soort samenwerking door te zetten naar meer integratie. Zij selecteerde 17 pioniersallianties – bestaande uit 114 instellingen voor hoger onderwijs – als de toekomstige Europese universiteiten.
De Europese Commissie definieert Europese universiteiten als zodanig:
“Europese universiteiten zijn transnationale allianties die de universiteiten van de toekomst worden, die de Europese waarden en identiteit bevorderen en een revolutie teweegbrengen in de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs. Om deze grote stap voorwaarts te verwezenlijken, test de Commissie verschillende samenwerkingsmodellen voor Europese universiteiten met twee oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het Erasmus+-programma. De allianties zullen:

  • omvatten partners van alle soorten instellingen voor hoger onderwijs en bestrijken een breed geografisch gebied in Europa
  • gebaseerd zijn op een gezamenlijke langetermijnstrategie die gericht is op duurzaamheid, uitmuntendheid en Europese waarden
  • studentgerichte curricula aan te bieden die gezamenlijk op interuniversitaire campussen worden aangeboden, waarbij uiteenlopende studenten hun eigen programma’s kunnen samenstellen en mobiliteit op alle studieniveaus kunnen ervaren
  • een op uitdagingen gebaseerde aanpak hanteren waarbij studenten, academici en externe partners in interdisciplinaire teams kunnen samenwerken om de grootste problemen aan te pakken waarmee Europa vandaag wordt geconfronteerd.”

Dankzij dit initiatief willen de Europese universiteiten “een nieuwe generatie creatieve Europeanen samenbrengen die over talen, grenzen en disciplines heen kunnen samenwerken om maatschappelijke uitdagingen en tekorten aan vaardigheden in Europa aan te pakken”.
Deze allianties zijn diep geworteld in de Europese waarden en het innovatieve aspect ervan is dat ze mede door studenten en personeel tot stand worden gebracht. Dit project werd namelijk beschouwd als een project waarin de student zeer centraal staat.
De Europese universiteiten zullen nieuwe formats en nieuwe manieren om het universitaire leven te ervaren uitproberen. Wij hopen dat zij zullen worden beschouwd als rolmodellen bij de transformatie van het Europese landschap van het hoger onderwijs.
De EPICUR-alliantie is de Europese Commissie zeer dankbaar voor haar vertrouwen en de kans die zij ons heeft geboden om de manier waarop wij onze universiteiten beleven te veranderen.
Als u meer wilt weten over het initiatief van de Europese Unie, klik dan hier.

Tot wie richt EPICUR zich?

Wij ontwikkelen een integrerende aanpak en richten ons tot binnen en buiten onze alliantie en universiteiten.

Onze alliantie is gebaseerd op een benadering van personeel en studenten. Dit betekent dat al onze activiteiten gericht zijn op de behoeften van onze studenten (bachelors, masters, PhD) en onze medewerkers (onderzoekers, academici, administratief personeel). Het belangrijkste is dat wij onze studenten en personeelsleden willen betrekken bij het proces van de oprichting van de alliantie en de uitvoering ervan.

Op een ander niveau heeft EPICUR de ambitie verbonden te zijn met de grote actoren van zijn verschillende regio’s en zijn regio’s te verenigen. De regio’s maken deel uit van ons DNA. Daarom zal EPICUR de uitdagingen waarmee onze regio’s worden geconfronteerd op het gebied van de samenleving, de economie, enz. samen met zijn partners aanpakken dankzij nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wie zijn de EPICUR-partners?

De EPICUR-alliantie bestaat uit 8 instellingen voor hoger onderwijs:
– Universiteit van Straatsburg – Frankrijk
– Adam Mickiewicz Universiteit, Poznań – Polen
– Aristoteles Universiteit van Thessaloniki – Griekenland
– Universiteit voor Natuur- en Levenswetenschappen, Wenen – Oostenrijk
– Technologisch Instituut van Karlsruhe – Duitsland
– Universiteit van de Haute-Alsace – Frankrijk
– Universiteit van Freiburg – Duitsland
– Universiteit van Amsterdam – Nederland

Onze partneruniversiteiten maken deel uit van verschillende regio’s die de 4 belangrijkste culturele gebieden van Europa ontvouwen:
– Angelsaksisch (Oostenrijk, Duitsland, Nederland)
– Latijn (Frankrijk)
– Middellandse Zee (Frankrijk, Griekenland)
– Slavisch (Polen, Oost-Europa)

Zij maken ook deel uit van meerdere regionale netwerken:
– EUCOR – het Bovenrijnnetwerk
– ICA Midden- en Zuidoost-Europa (CASEE)
– BSUN – het netwerk van universiteiten aan de Zwarte Zee
– BUP – Baltisch universiteitsprogramma

De diversiteit van elke universitaire achtergrond stelt ons in staat te leren van onze verschillen en uit te wisselen over de veranderingen die we kunnen doen om onze samenwerking te verbeteren.Voor meer details, zie de profielen van onze universitaire partners.
Om het effect van de alliantie te vergroten en te verbeteren, brengen wij via geassocieerde partners synergieën tot stand tussen het hoger onderwijs en de particuliere sector in Europa. Deze geassocieerde partners of organisaties zullen bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke onderwerpen waaraan de Alliantie op mondiaal niveau werkt. Geassocieerde partners van EPICUR zijn organisaties die:
– bijdragen aan de uitvoering van specifieke taken/activiteiten
– en/of ondersteuning van de verspreiding en de duurzaamheid van de resultaten van de EPICUR-alliantie.

Wat is de Liberal Arts and Sciences studieaanpak?

Meer dan ooit worden interdisciplinariteit en transversaliteit erkend als waarden op de werkplek en wanneer het tijd is om een probleem op te lossen of een uitdaging aan te gaan. Via EPICUR willen wij deze aanpak zoveel mogelijk toepassen om dit vermogen om onze samenleving te begrijpen en tegelijkertijd een specifiek vakgebied te bestuderen, tot stand te brengen.

Hoewel wij proberen deze aanpak zoveel mogelijk toe te passen, werken wij nog steeds aan andere studiegebieden en wij willen niet dat enige formatie zich achtergesteld voelt. Onze nieuwe onderwijs- en leermethoden en onze nieuwe vormen van mobiliteit zullen namelijk niet alleen toegankelijk zijn voor onze LAS-studenten, maar ook voor al onze EPICUR-studenten.

Wat is de relatie tussen EUCOR en EPICUR?

Zoals hierboven vermeld(Wie zijn de EPICUR-partners?), is EUCOR een van de regionale netwerken van EPICUR.
EUCOR en EPICUR hebben 4 partneruniversiteiten gemeen:
– Albert-Ludwigs Universiteit, Freiburg, Duitsland(voeg links toe voor de 4 universiteiten)
– Karlsruhe Instituut voor Technologie, Karlsruhe, Duitsland
– Université de Haute-Alsace, Colmar-Mulhouse, Frankrijk
– Université de Strasbourg, Frankrijk

Zij hebben echter verschillende visies en doelstellingen. EUCOR wil een netwerk blijven, terwijl EPICUR een proces van integratie tussen zijn universiteiten leidt.
EUCOR heeft een duidelijke focus op het Bovenrijngebied en de ontwikkeling van de wetenschappelijke ruimte. Het definieert zijn doel als volgt: “het opbouwen van een wetenschappelijke ruimte met een duidelijk omschreven profiel, zonder muren of grenzen en met internationale uitstraling. Gemeenschappelijke structuren, gemeenschappelijk bestuur en een gemeenschappelijke strategie voor onderzoek en opleiding vormen de basis van de nauwe samenwerking.”
EPICUR werkt op een veel grotere schaal dankzij zijn diverse regio’s. Bovendien hebben EUCOR en EPICUR niet dezelfde strategie. EPICUR wil het belang van mobiliteit en meertaligheid, maar ook van interculturaliteit en innovatief denken onder de aandacht brengen.