De belangrijkste ambitie van de EPICUR-alliantie is om de praktijken en mogelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en overdracht in de aangesloten universiteiten te veranderen om originele, baanbrekende oplossingen te ontwikkelen en nieuwe generaties Europese veranderaars op te leiden die een Europese samenleving in overgang vorm kunnen geven en de enorme uitdagingen kunnen helpen overwinnen.

Europa is een tijdperk van radicale overgang ingegaan. Zeven decennia na de start van zijn integratieproject staat Europa voor complexere uitdagingen dan ooit tevoren, variërend van klimaatverandering, een wereldwijde pandemie, vergrijzing en digitale transformaties tot ontzagwekkende geopolitieke spanningen. De universiteiten spelen in dit verband een cruciale rol en moeten ingrijpende veranderingen ondergaan om aan de nieuwe maatschappelijke behoeften te voldoen en hun bijdrage aan het algemeen welzijn te vergroten. Dit vereist ongekende inspanningen en creativiteit binnen onze academische gemeenschappen.

De Europese universitaire alliantie EPICUR bevindt zich in een unieke positie om deze uitdagingen aan te gaan. EPICUR bundelt de onderscheidende en complementaire krachten van de 9 aangesloten universiteiten en de ervaring en het creatieve potentieel van hun regio’s. Haar kenniscreërende teams bundelen hun krachten om te werken aan enkele van de meest veeleisende mondiale uitdagingen van deze tijd, waaronder de eerste prioritaire gebieden van EPICUR Duurzame transformatie, Europese waarden, Wereldwijde gezondheid en Toekomstige intelligentie. Een dergelijk streven vereist een interdisciplinaire aanpak en sterke banden met regionale academische en sociaal-economische ecosystemen. EPICUR moet daarom een polycentrisch netwerk creëren van regionale kenniscentra die elkaar wederzijds versterken en klaar zijn voor de toekomst om deze mondiale uitdagingen aan te pakken.

EPICUR heeft een lange weg afgelegd sinds zijn oprichting in 2019. De alliantie heeft de basis gelegd voor een gemeenschappelijke ruimte voor opleiding en onderzoek tussen haar universiteiten. EPICUR heeft al een uitgebreide samenwerkingsinfrastructuur opgezet en heeft een bewezen staat van dienst wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe leertrajecten en -vormen. Deze ontwikkelingen komen tot leven in de EPICUR Inter-University Campus en EPICUR’s concept van flipped mobilities, die een unieke ruimte bieden voor leren, onderwijzen en onderzoeken. Het modeltaalbeleid van EPICUR heeft ook het voortouw genomen om van de meertaligheid en culturele diversiteit van Europa een troef te maken, de interculturele vaardigheden te bevorderen, de inclusiviteit van onze academische programma’s te vergroten en tweetalige of meertalige universiteiten binnen de Europese onderwijsruimte te helpen ontwikkelen.

Voortbouwend op deze solide basis begint de alliantie nu aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van EPICUR. In de komende tien jaar zal EPICUR ernaar streven steeds nauwere samenwerking tussen zijn academici, studenten en administratief personeel te bevorderen en te ontwikkelen om een volwaardige federatie van universiteiten worden die iedereen een Europese leer- en academische opleiding biedt. Een dergelijk streven vereist het opzetten van een efficiënt en inclusief bestuur, ondersteund door gezamenlijke diensten, een geïntegreerd opleidingsaanbod en gedeelde infrastructuren. Het betekent ook het ontwikkelen van een bloeiende gemeenschap die onze docenten, studenten en medewerkers over nationale, taalkundige en disciplinaire grenzen heen samenbrengt rond Europese waarden en een gedeeld gevoel van saamhorigheid.