EPICUR, ECIU en YUFE Alliance leiden een innovatieve aanpak van het Europese gradenstelsel.
Samen met twee andere Europese universitaire allianties zal EPICUR Alliance een proefproject leiden om de toekomstige Europese graad vorm te geven en een innovatieve aanpak te testen met sterke steun van de Europese Commissie. Het European Degree-label is een kans om ons onderwijs te vernieuwen en de Europese dimensie in het leren te verdiepen. Daarbij verbinden wij ons ertoe moedig te zijn, voorop te blijven lopen, in te spelen op de maatschappelijke behoeften en verder te gaan dan de traditionele leermodellen.

Het FOCI-project (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – waaraan leden van de ECIU University, YUFE en EPICUR Alliances deelnemen – is door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma geselecteerd om de mogelijke criteria die de basis zullen vormen voor het toekomstige Europese diploma te onderzoeken en te testen.

De werkelijk innovatieve en inclusieve visie op onderwijs die ECIU, YUFE en EPICUR verenigt, komt sterk tot uiting in de doelstellingen van FOCI om samen te werken met belanghebbenden, eerste resultaten te testen en beleidsaanbevelingen te doen als concrete instrumenten om de ontwikkeling van het Europese gradenlabel te bevorderen. Om specifiek bewijs voor de toegevoegde waarde van een Europese graad te genereren, omvat het FOCI-project als een van zijn hoofdactiviteiten het testen van de criteria voor het Europese-gradenlabel in de context van een reeks gezamenlijke programma’s en andere door de drie allianties aangeboden onderwijsmodellen.

Het project heeft een looptijd van één jaar (maart 2023 – maart 2024) en zal de nauwe partnerschappen en co-creatie van de Alliantie met diverse belanghebbenden uit het hoger onderwijs versterken, waaronder studenten, vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt, nationale autoriteiten en organisaties voor kwaliteitsborging (uit alle landen waar partneruniversiteiten gevestigd zijn). Door al deze belanghebbenden samen te brengen, zal FOCI de fundamentele behoeften en verwachtingen ten aanzien van het Europees gradenlabel onderzoeken, niet alleen vanuit het perspectief van de hogeronderwijssector, maar ook vanuit dat van de bredere samenleving, alsmede de relevante regelgevingsobstakels die op nationaal en Europees niveau moeten worden aangepakt opdat het Europees gradenlabel in de nabije toekomst werkelijkheid wordt.

YUFE, ECIU en EPICUR zijn drie “eerste golf” Europese universitaire allianties die sinds 2019 met innovatieve modellen van Europese universiteiten experimenteren en al hebben bewezen dat zij de manier waarop het hoger onderwijs in Europa wordt gegeven, fundamenteel willen veranderen. Universiteiten uit deze drie allianties hebben in het FOCI-project samengewerkt om bij te dragen aan een op feiten gebaseerde ontwikkeling van een Europees gradenlabel.

FOCI Consortium:

  • Kaunas Technische Universiteit (ECIU)
  • Lodz Technische Universiteit (ECIU)
  • Universiteit van Rijeka (YUFE)
  • Universiteit Antwerpen (YUFE)
  • Universiteit Maastricht (YUFE)
  • Universiteit van Amsterdam (EPICUR)
  • Aristoteles Universiteit van Thessaloniki (EPICUR)
  • Universiteit van Straatsburg (EPICUR)

Voor vragen over het FOCI-project kunt u contact opnemen met de EPICUR-coördinator, Alison Garnier(garnierrivers@unistra.fr).