EPICUR, ECIU og YUFE Alliance vil lede en innovativ tilgang til den europæiske uddannelse
‍Sammen med to andre europæiske universitetsalliancer vil EPICUR Alliance lede et pilotprojekt, der skal forme den fremtidige europæiske grad og teste en innovativ tilgang med stærk støtte fra Europa-Kommissionen. Det europæiske diplommærke er en mulighed for at forny vores uddannelse og uddybe den europæiske dimension i læring. Dermed forpligter vi os til at være modige, at være på forkant, at reagere på samfundets behov og at gå ud over traditionelle læringsmodeller.

FOCI-projektet (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – som samler medlemmer af ECIU University, YUFE og EPICUR Alliances – er blevet udvalgt af Europa-Kommissionen under Erasmus+-programmet til at udforske og afprøve de mulige kriterier, der vil være grundlaget for den fremtidige europæiske grad.

Den virkelig innovative og inkluderende vision for uddannelse, der forener ECIU, YUFE og EPICUR, manifesterer sig stærkt i FOCI’s mål om at arbejde med interessenter, teste de første resultater og udstede politiske anbefalinger som konkrete værktøjer til at fremme udviklingen af European Degree Label. For at generere specifik dokumentation for merværdien af en europæisk grad omfatter FOCI-projektet blandt sine nøgleaktiviteter afprøvning af kriterierne for det europæiske gradsmærke i forbindelse med en række fælles programmer og andre uddannelsesmodeller, der tilbydes af de tre alliancer.

Projektet løber i et år (marts 2023 – marts 2024) og vil styrke alliancens tætte partnerskaber og samskabelse med forskellige interessenter inden for videregående uddannelse, herunder studerende, arbejdsmarkedsrepræsentanter, nationale myndigheder og kvalitetssikringsorganer (fra alle lande, hvor partneruniversiteterne er beliggende). Ved at bringe alle disse interessenter sammen vil FOCI undersøge de grundlæggende behov og forventninger til European Degree-mærket, ikke kun fra de videregående uddannelsers perspektiv, men også fra samfundet som helhed, samt relevante lovgivningsmæssige hindringer, der skal løses på nationalt og europæisk plan, for at European Degree kan blive en realitet i den nærmeste fremtid.

YUFE, ECIU og EPICUR er tre “førstebølge”-alliancer af europæiske universiteter, der har afprøvet innovative modeller for europæiske universiteter siden 2019 og allerede har bevist deres engagement i grundlæggende at omforme, hvordan videregående uddannelse i Europa udbydes. Universiteter fra disse tre alliancer er gået sammen i FOCI-projektet for at bidrage til en evidensbaseret udvikling af et europæisk gradsmærke.

FOCI-konsortiet:

  • Kaunas Tekniske Universitet (ECIU)
  • Lodz Tekniske Universitet (ECIU)
  • Universitetet i Rijeka (YUFE)
  • Universitetet i Antwerpen (YUFE)
  • Maastricht Universitet (YUFE)
  • Universitetet i Amsterdam (EPICUR)
  • Aristoteles Universitet i Thessaloniki (EPICUR)
  • Universitetet i Strasbourg (EPICUR)

For spørgsmål vedrørende FOCI-projektet, kontakt venligst EPICUR-koordinator Alison Garnier(garnierrivers@unistra.fr).