Sojusz EPICUR, ECIU i YUFE poprowadzi innowacyjne podejście do europejskiego dyplomu
‍Wraz z dwoma innymi europejskimi sojuszami uniwersyteckimi, Sojusz EPICUR poprowadzi projekt pilotażowy mający na celu ukształtowanie przyszłego europejskiego stopnia naukowego oraz pilotaż innowacyjnego podejścia przy silnym wsparciu Komisji Europejskiej. Znak European Degree to szansa na innowacyjność naszej edukacji i pogłębienie europejskiego wymiaru nauki. W ten sposób zobowiązujemy się do bycia odważnym, pozostawania w czołówce, odpowiadania na potrzeby społeczne i wychodzenia poza tradycyjne modele nauczania.

Projekt FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) – w którym uczestniczą członkowie ECIU University, YUFE i EPICUR Alliances – został wybrany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+ w kierunku zbadania i pilotowania możliwych kryteriów, które będą podstawą przyszłego europejskiego stopnia naukowego.

Prawdziwie innowacyjna i integracyjna wizja edukacji, która łączy ECIU, YUFE i EPICUR, silnie przejawia się w celach FOCI, aby współpracować z zainteresowanymi stronami, pilotować pierwsze wyniki i wydawać zalecenia dotyczące polityki jako konkretne narzędzia do wspierania rozwoju European Degree Label. W celu uzyskania konkretnych dowodów na wartość dodaną stopnia europejskiego projekt FOCI obejmuje wśród swoich kluczowych działań pilotaż kryteriów oznakowania stopnia europejskiego w kontekście zestawu wspólnych programów i innych modeli edukacyjnych oferowanych przez trzy sojusze.

Projekt będzie trwał przez rok (marzec 2023 – marzec 2024) i wzmocni bliskie partnerstwo i współtworzenie Sojuszu z różnorodnymi interesariuszami szkolnictwa wyższego, w tym studentami, przedstawicielami rynku pracy, władzami krajowymi i agencjami zapewniania jakości (ze wszystkich krajów, w których znajdują się uczelnie partnerskie). Poprzez zgromadzenie wszystkich tych zainteresowanych stron, FOCI zbada podstawowe potrzeby i oczekiwania wobec znaku European Degree, z perspektywy nie tylko sektora szkolnictwa wyższego, ale również szerszego społeczeństwa, jak również istotne przeszkody regulacyjne, które należy rozwiązać na poziomie krajowym i europejskim, aby European Degree stało się rzeczywistością w najbliższej przyszłości.

YUFE, ECIU i EPICUR to trzy sojusze europejskich uniwersytetów „pierwszej fali”, które pilotują innowacyjne modele europejskich uniwersytetów od 2019 roku i już udowodniły swoje zaangażowanie w fundamentalne przekształcenie sposobu świadczenia usług szkolnictwa wyższego w Europie. Uniwersytety z tych trzech sojuszy współpracowały w ramach projektu FOCI, aby przyczynić się do opartego na dowodach rozwoju europejskiego znaku jakości dla studiów.

Konsorcjum FOCI:

  • Uniwersytet Technologiczny w Kownie (ECIU)
  • Politechnika Łódzka (ECIU)
  • Uniwersytet w Rijece (YUFE)
  • Uniwersytet w Antwerpii (YUFE)
  • Uniwersytet w Maastricht (YUFE)
  • Uniwersytet w Amsterdamie (EPICUR)
  • Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (EPICUR)
  • Uniwersytet w Strasburgu (EPICUR)

Pytania dotyczące projektu FOCI należy kierować do koordynatora EPICUR, Alison Garnier(garnierrivers@unistra.fr)