<strong>EPICUR spotyka się w Brukseli z innymi 16 uniwersytetami europejskimi</strong>

7 listopada Komisja Europejska zorganizowała spotkanie na wysokim szczeblu z wybranymi europejskimi uczelniami. Spotkanie to odbyło się po raz pierwszy w Brukseli, na które zaproszono również ministrów edukacji państw członkowskich. Hanna Kosonen, przewodnicząca Rady Ministrów i fińska minister nauki, oficjalnie zaprezentowała unijny program.

Michel Deneken, prezydent Uniwersytetu w Strasburgu i przewodniczący EPICUR, podkreślił: „znaczenie zaangażowania studentów, którzy muszą być pierwszymi użytkownikami i ambasadorami naszego sojuszu EPICUR”.

Jeden kampus: 270 000 studentów w sześciu krajach

W czerwcu ubiegłego roku EPICUR wygrał przetarg na projekt „European Universities”, wynik inicjatywy European University. Celem naszego sojuszu jest ustanowienie wspólnej przestrzeni edukacyjnej, zwłaszcza poprzez stworzenie europejskiego kampusu cyfrowego z naszymi 270 000 studentami w sześciu różnych krajach.

Współpraca ukierunkowana na nowe formy nauczania/uczenia się

Nasza współpraca będzie koncentrować się na nowych cyfrowych formatach nauczania i rozszerzeniu mobilności studentów.