Aby wzmocnić i poprawić wpływ sojuszu, EPICUR tworzy powiązania z systemem szkolnictwa wyższego i sektorem prywatnym w Europie poprzez partnerów stowarzyszonych

Partnerzy Stowarzyszeni EPICUR to organizacje, które:

  • przyczyniać się do realizacji określonych zadań/działań
  • lub wspierać rozpowszechnianie i trwałość wyników sojuszu EPICUR.

Obecnymi partnerami stowarzyszonymi EPICUR są:

List intencyjny

Wszystkich sześciu partnerów stowarzyszonych podpisało list intencyjny podkreślający ich chęć utworzenia meta sieci wokół EPICUR i zaangażowania się w dwustronne umowy partnerskie z EPICUR. Dwustronne umowy partnerskie określą konkretny plan pracy oraz warunki i są obecnie w trakcie tworzenia.

Partnerzy stowarzyszeni EPICUR są wskazani w umowie grantowej EPICUR-SHAPE-IT na liście uczestników, jednak nie są stroną tej umowy, ani nie otrzymują żadnego finansowania z grantu.Organizacje te muszą być w stanie przyczynić się do rozwoju konkretnych tematów, nad którymi Sojusz pracuje na poziomie globalnym. EPICUR będzie konsultował się z partnerami stowarzyszonymi w celu uzyskania porad dotyczących realizacji projektu i jego wyzwań.Integracja wiedzy specjalistycznej pomoże nam pokonać zidentyfikowane przeszkody i umożliwi korzystanie z cennych informacji zwrotnych dotyczących zarządzania, kwestii strategicznych i decyzji dotyczących pakietów roboczych.