What is a European University?

Lige siden universiteterne blev oprettet, har de haft tradition for at samarbejde med hinanden.
Men i juni 2019 besluttede Europa-Kommissionen, gennem European Universities Initiative, at skubbe denne form for samarbejde fremad mod mere integration. Den udvalgte 17 pioneralliancer – bestående af 114 videregående uddannelsesinstitutioner – til at være de fremtidige europæiske universiteter.
Europa-Kommissionen definerer europæiske universiteter som sådan:
“Europauniversiteter er transnationale alliancer, der vil blive fremtidens universiteter, fremme europæiske værdier og identitet og revolutionere kvaliteten og konkurrenceevnen i de europæiske videregående uddannelser. For at opnå dette store skridt fremad tester Kommissionen forskellige samarbejdsmodeller for europæiske universiteter med to indkaldelser af forslag under Erasmus+-programmet. Det vil alliancerne:

 • inkluderer partnere fra alle typer videregående uddannelsesinstitutioner og dækker et bredt geografisk område i hele Europa
 • være baseret på en fælles langsigtet strategi med fokus på bæredygtighed, ekspertise og europæiske værdier
 • tilbyde studentercentrerede læseplaner, der leveres i fællesskab på tværs af universitetscampusser, hvor en mangfoldig studentergruppe kan opbygge deres egne programmer og opleve mobilitet på alle studieniveauer.
 • vedtage en udfordringsbaseret tilgang, hvor studerende, akademikere og eksterne partnere kan samarbejde i tværfaglige teams om at løse de største problemer, som Europa står over for i dag.”

Takket være dette initiativ har Europauniversiteterne som mål at “samle en ny generation af kreative europæere, der er i stand til at samarbejde på tværs af sprog, grænser og fagområder for at løse de samfundsmæssige udfordringer og manglen på færdigheder i Europa.”
Disse alliancer er dybt forankret i de europæiske værdier, og det innovative aspekt ved deres fundament er, at de er skabt i fællesskab af studerende og ansatte. Faktisk blev dette projekt opfattet som et meget elevcentreret projekt.
De europæiske universiteter vil afprøve nye formater og nye måder at opleve universitetslivet på. Vi håber, at de vil blive betragtet som rollemodeller i omdannelsen af det europæiske landskab for videregående uddannelse.
EPICUR-alliancen er dybt taknemmelig for Europa-Kommissionens tillid og den mulighed, den gav os for at ændre den måde, vi oplever vores universiteter på.
Hvis du vil vide mere om EU’s initiativ, så klik her.

Who is addressed by EPICUR?

Vi udvikler en integrativ tilgang, og vi adresserer i og uden for vores alliance og universiteter.

Vores alliance er baseret på en personale- og elevtilgang. Det betyder, at alle vores aktiviteter er orienteret mod kravene fra vores studerende (bachelor, master, ph.d.) og vores medarbejdere (forskere, akademikere, administratorer). Vigtigst af alt ønsker vi at inddrage vores studerende og medarbejdere i processen med at skabe alliancen og implementere den.

På et andet niveau har EPICUR en ambition om at være forbundet med de store aktører i de forskellige regioner og forene regionerne. Regionerne er en del af vores DNA. Derfor vil EPICUR tage fat på de udfordringer, vores regioner står over for inden for områder som samfund, økonomi osv., hånd i hånd med sine partnere takket være nye samarbejder.

Who are the EPICUR partners?

EPICUR-alliancen består af 9 videregående uddannelsesinstitutioner:

 • Universitetet i Strasbourg – Frankrig
 • Adam Mickiewicz Universitet, Poznań – Polen
 • Aristoteles Universitet i Thessaloniki – Grækenland
 • Universitet for naturressourcer og biovidenskab, Wien – Østrig
 • Karlsruhe Institute of Technology – Tyskland
 • Universitet i Haute-Alsace – Frankrig
 • Universitetet i Freiburg – Tyskland
 • Universitetet i Amsterdam – Holland
 • Syddansk Universitet – Danmark

Vores partneruniversiteter er en del af forskellige regioner, der udfolder de fire vigtigste kulturområder i Europa:

 • Latin (Frankrig)
 • Middelhavet (Frankrig, Grækenland)
 • Slavisk (Polen, Østeuropa)
 • Angelsaksisk (Østrig, Tyskland, Holland)

De er også en del af flere regionale netværk:

 • EUCOR – netværket for den øvre del af Rhinen
 • ICA Central- og Sydøsteuropa (CASEE)
 • BSUN – netværket af universiteter i Sortehavet
 • BUP – det baltiske universitetsprogram

De forskellige universitetsbaggrunde giver os mulighed for at lære af vores forskelle og udveksle erfaringer om, hvad vi kan gøre for at forbedre vores samarbejde. For yderligere oplysninger, besøg venligst vores universitetspartneres profiler.
For at øge og forbedre alliancens gennemslagskraft etablerer vi synergier mellem det videregående uddannelsessystem og den private sektor i Europa gennem associerede partnere. Disse associerede partnere eller organisationer vil bidrage til udviklingen af specifikke emner, som alliancen arbejder med på globalt plan. EPICUR-associerede partnere er organisationer, der:
– bidrage til gennemførelsen af specifikke opgaver/aktiviteter
– og/eller støtte udbredelsen og bæredygtigheden af EPICUR-alliancens resultater.

What is the relation between EUCOR and EPICUR?

Som nævnt ovenfor(Hvem er EPICUR-partnerne?) er EUCOR et af EPICUR’s regionale netværk. EUCOR og EPICUR har 4 partneruniversiteter til fælles:

 • Albert-Ludwigs Universitet, Freiburg, Tyskland
 • Karlsruhe Institut for Teknologi, Karlsruhe, Tyskland
 • Université de Haute-Alsace, Colmar-Mulhouse, Frankrig
 • Université de Strasbourg, Frankrig

Men de har forskellige visioner og mål. EUCOR sigter mod at forblive et netværk, mens EPICUR leder en proces med inklusion og integration mellem sine universiteter.
EUCOR har et klart fokus på Upper Rhine-regionen og udviklingen af det videnskabelige rum. Det definerer sit mål som følger: “at opbygge et videnskabeligt rum med en klart defineret profil, uden mure eller grænser og med international rækkevidde. Fælles strukturer, fælles ledelse og en fælles strategi for forskning og uddannelse er grundlaget for det tætte samarbejde.”
EPICUR arbejder på et meget bredere område takket være sine forskellige regioner. Desuden har EUCOR og EPICUR ikke den samme strategi. EPICUR har til formål at fremvise vigtigheden af mobilitet og flersprogethed, men også interkulturalitet og innovativ tænkning.