Om belangrijke maatschappelijke vragen te beantwoorden, gaat EPICUR samen met zijn belanghebbenden sterke partnerschappen aan.

Lokale belanghebbenden van EPICUR zijn personen, sociale groepen of rechtspersonen (zoals startende bedrijven) of verenigingen, lokale autoriteiten of ondersteunende agentschappen) die gevestigd zijn in het lokale ecosysteem van de aangesloten universiteit en die belang hebben bij de resultaten van één lid van de alliantie of die een actievere rol willen spelen in de activiteiten. Voorbeelden van lokale belanghebbenden waarop EPICUR zich richt zijn de academische wereld, studenten, administratief personeel, alumni, overheden en beleidsmakers, het bedrijfsleven en de industrie, alsmede organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Alle leden van EPICUR zijn betrokken bij partnerschappen met plaatselijke belanghebbenden, waaronder NGO’s en overheidsinstanties, alsmede particuliere ondernemingen in hun geografische omgeving.

Tijdens de proeffase heeft EPICUR met 39 plaatselijke belanghebbenden samengewerkt bij de volgende activiteiten.

    • Het EPICUR Entrepreneurial Lab, dat bijdraagt aan een innovatieve leervorm over ondernemerschap, als opleider of mentor
    • Service learning & onderzoeksstages, met stageplaatsen bij verschillende maatschappelijke en onderzoeksorganisaties
    • EPIC Missions, het aanbieden van missiethema’s voor studenten als een innovatieve demonstratie van uitdagend onderwijs
    • Het EPICUR Forum om vruchtbare discussies aan te gaan met hun tegenhangers

Door actief samen te werken met lokale belanghebbenden uit onze regio’s draagt de EPICUR Alliantie echt bij aan de eenwording van haar regio’s en aan een betere uitwisseling van goede praktijken in heel Europa. Voorts zij opgemerkt dat de hierboven genoemde plaatselijke belanghebbenden in een later stadium ook geassocieerde partners kunnen worden, indien zij wensen bij te dragen aan een specifieke taak op alliantieniveau, die zal worden vastgesteld volgens onze op maat gesneden en stapsgewijze aanpak. De EPICUR-alliantie sluit ook niet uit dat zij in een later stadium met andere lokale belanghebbenden of geassocieerde partners in zee gaat, aangezien wij onze rol willen vervullen als platform dat initiatieven uit onze regio’s verbindt met andere tegenhangers in Europa.