<strong>EPICUR ten dienste van onze samenleving</strong>

Sinds het begin van het EPICUR-avontuur zijn we begonnen met de uitvoering van onze visie. Naast onze kerntaken om nieuwe manieren van onderwijs en leren te vinden via onze onderwijsprogramma’s, onze interuniversitaire campus en de versterking van de samenwerking met onze regio’s, hebben wij ook de taak om onze impact op de samenleving te vergroten.

De Europese Commissie heeft de gefinancierde “Europese universiteiten” een nieuwe opdracht gegeven: de band tussen universiteiten en samenleving versterken. De Commissie beschouwt allianties namelijk als belangrijke actoren en echte motoren van ontwikkeling voor steden en regio’s die in staat zijn grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en burgerzin te bevorderen.

Liberal Arts & Sciences voor toekomstige probleemoplossers

In EPICUR is vanaf het begin rekening gehouden met de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven.

“We gaan van de kennisdriehoek naar de kennisvierhoek en zien onszelf als de EPICUR Alliantie in het centrum daarvan, waarbij we alles op dezelfde manier bedienen: onderwijs, onderzoek, innovatie en de verbinding met de samenleving.”

Projectleider Michael Zacherle van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Daarom zijn de Liberal Arts & Sciences (LAS) een dragende pijler van EPICUR. Volgens de traditie van leren en onderwijzen in de vrije kunsten en wetenschappen is het doel jonge Europeanen op te leiden die later door hun vaardigheden als ervaren generalisten en probleemoplossers zullen bijdragen aan de economie en de samenleving. LAS richt zich op interdisciplinaire samenwerking om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag te identificeren en te overwinnen. De nadruk ligt op de bevordering van intercultureel bewustzijn, de ontwikkeling van kritische analyse en reflectie, en het vermogen om later een leiderschapsrol op zich te nemen.

“Het basisidee is dat studenten niet voor één of twee semesters naar de partneruniversiteiten hoeven te gaan, maar ook kleinere periodes zoals individuele cursussen of seminars aan de andere universiteiten kunnen volgen met behulp van virtuele methoden en blended learning . […] Er zitten veel formele en wettelijke vereisten achter dit idee die nog moeten worden gecreëerd. Dat kan natuurlijk niet in drie jaar, maar alleen op lange termijn.”

Projectleider Michael Zacherle van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Het KIT biedt de alliantie een partnerschap met de Anna Lindh-stichting, een netwerk van meer dan 4.000 niet-gouvernementele organisaties ter bevordering van de interculturele dialoog in het Middellandse-Zeegebied. Via deze verbinding krijgen EPICUR-studenten de kans om stage te lopen bij maatschappelijke organisaties.

“Deze participatieve aanpak zorgt ervoor dat het maatschappelijk middenveld niet alleen de ontvanger is van gegevens uit de ‘ivoren toren’, maar dat wij als universiteiten ook de behoeften van de samenleving oppakken.”

Voordat de studenten naar de organisaties gaan, biedt de universiteit van de Haute-Alsace in Frankrijk een interculturele opleiding die hen voorbereidt op de stages. Dit concept werkt ook met de train-de-trainer-methode, bijvoorbeeld met leden van het EPICUR-personeel, maar ook met geïnteresseerde studenten die de methodologie voor het aanleren van interculturele vaardigheden zullen leren. Ze zullen deze kennis verspreiden waar ze later ook werken – in universiteiten, organisaties en zelfs bedrijven.

Europese ondernemers

De EPICUR-partners hechten bijzonder veel belang aan de opleiding van de Europese ondernemers van morgen.

“We bevorderen het ondernemend denken bij onze studenten niet alleen in colleges, maar we bieden ook kwalificaties aan op het gebied van ondernemerschap.”

Projectleider Michael Zacherle van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Ondernemers hebben vooral succes als zij van meet af aan internationaal denken en een product ontwikkelen dat met vele culturen verenigbaar is. Als voorbeeld van een concept dat het KIT in de alliantie inbrengt, noemt de projectleider de “Student Innovation Labs” waar behoeften uit de burgermaatschappij, zoals een digitaal genetwerkte therapie voor de behandeling van depressie, worden vertaald in een product. Bovendien zal een internationale wedstrijd worden opgezet naar het voorbeeld van de GROW-competitie van de “Pioneer Garage” van het KIT om de beste startende ondernemingen te selecteren op de locaties van de partneruniversiteiten in het kader van EPICUR.

Nadruk op virtuele onderwijs- en leermethoden

Met financiering van de DAAD bouwt EPICUR momenteel ook een virtueel laboratorium waarin EPICUR-studenten kunnen leren omgaan met gevaarlijke stoffen.
“Natuurlijk zijn de virtuele reageerbuizen geen vervanging voor een echt laboratorium, maar ze zijn ideaal als laagdrempelige introductie,” zegt natuurkundige Zacherle.
Wij zouden ons dit model in de toekomst ook kunnen voorstellen voor scholen – een ander resultaat van EPICUR dat weerklank zou vinden in de civiele samenleving.