<strong>Verenigd in Europese diversiteit</strong>
Op 3 en 4 maart opende de universiteit van Straatsburg haar deuren om de eerste openingszitting van de Europese assemblee voor studenten te verwelkomen in de Aula van het Palais Universitaire. Een symbolische plaats omdat hier op 9 mei 1949 de eerste constituerende vergadering van de Raad van Europa werd gehouden.

Interview met Johannes Schützenhofer, student aan de Universiteit voor Natuur- en Levenswetenschappen in Wenen (Universität für Bodenkultur) en voorzitter van de studentenraad van EPICUR.

Wat waren je verwachtingen voor dit evenement?

Het is een grootschalig evenement waarbij tal van allianties bijeenkomen, voornamelijk om deel te nemen aan de rondetafelconferentie over Europese democratie door middel van studentendiplomatie, die een uitstekende gelegenheid biedt voor allianties om samen te werken en hun ervaringen en indrukken over het engagement van studenten binnen hun respectieve allianties te delen.

Wat was jouw rol?

275 studenten namen deel aan dat evenement; elk van hen werd in een ander panel ingedeeld. De deelnemers werden verdeeld in tien thematische panels, elk gewijd aan een uitdaging voor de toekomst, onder begeleiding van deskundigen, om hen te helpen goed gedocumenteerde en specifieke aanbevelingen op te stellen. De aanbevelingen worden vervolgens aan de Europese Commissie voorgelegd in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa. Ik was ingedeeld in het panel “cyberveiligheid” en werkte dus aan het onderwerp voor de presentatie ervan tijdens de vergadering.

Wat denkt u dat het belangrijkste effect van die vergadering op de partneruniversiteiten zal zijn?

Het resultaat zal voornamelijk voortvloeien uit de uitwisseling tussen de studenten van de verschillende universiteiten, teneinde een meer globale visie te krijgen op de mate van betrokkenheid van elke universiteit bij haar studenten.

Waarom ben je lid geworden van de studentenraad?

Ik wilde deel uitmaken van de studentenraad vanwege de nieuwe leermogelijkheden die het biedt. Als vertegenwoordiger van studenten is het een deel van mijn plicht om deel te nemen aan en bij te dragen tot uitwisselingen tussen studenten en professoren.

Wat vindt u ervan dat Straatsburg de gastheer is van dat evenement?

Het is de vierde keer dat ik in Straatsburg ben, en hier kunnen we gemakkelijk de co-existentie en de invloed van verschillende culturen opmerken. In dit geval gaat het om de Duitse en Franse cultuur, die verschillende mogelijkheden biedt voor studenten die in een multiculturele stad willen studeren of carrière willen maken. Bovendien is Straatsburg de thuisbasis van het Europees Parlement, een perfecte vertegenwoordiging van het multiculturalisme.

Een Europese vergadering voor studenten?

Het door de Europese Gemeenschap van Universiteiten (EUC) georganiseerde evenement is een van de grootste Europese academische bijeenkomsten, geprogrammeerd als onderdeel van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. Het bracht 275 studenten bijeen van 38 allianties van Europese universiteiten, waaronder EPICUR, die 140 instellingen voor hoger onderwijs en 28 landen vertegenwoordigen. Van talen tot menswetenschappen en techniek, een breed scala aan academische en beroepsgebieden was betrokken bij deze grote bijeenkomst, die bedoeld was om studenten een publieke stem te geven in de Europese Unie.

Uitwisseling is het hoofddoel van het evenement. Op de eerste dag vonden verschillende interventies plaats. Een conferentie van Michel Deneken, voorzitter van de universiteit van Straatsburg, gaf het startschot voor het evenement, gevolgd door de opgenomen toespraken van het Franse ministerie van hoger onderwijs, Frederic Vidal, en van Mariya Gabriel, Europees commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken. Op de tweede dag werd in een reeks rondetafelconferenties en panels ingegaan op het vraagstuk van de Europese democratie door middel van studentendiplomatie. Het evenement werd afgesloten met een plenaire zitting waarin de studenten de resultaten van deze twee studiedagen presenteerden.

Crédit photo : Alexandre Tatay/Université de Strasbourg