<strong>Første møde i EPICUR’s rådgivende udvalg.</strong>

Mandag den 19. april fandt det første møde sted i EPICUR-konsortiets Advisory Board, som består af 8 universiteter. Partnerne var repræsenteret af en strategisk beslutningstager, medlemmer af styregruppen samt projekt- og strategikoordinatorer for begge EPICUR-projekter.

De strategiske beslutningstagere i bestyrelsen er:

Anne Sander, stedfortræder i Europa-Parlamentet,
Thierry Herning, direktør for BASF Frankrig,
Maria Vassilakou, medlem af Mission Board (klimaneutrale og intelligente byer) for Horizon Europe,
Dominika Kulczyk Polsk filantrop,
Konstantinos Karantininis Professor ved Sveriges Landbrugsuniversitet,
Renate Schubert Professor i økonomi ETH Zürich, formand for KIT’s bestyrelse,
GüntherOettinger Tidligere EU-kommissær, uafhængig rådgiver (som observatør).

Ved mødets afslutning understregede Dominika Kulczyk “vigtigheden af denne form for aktivitet i universitetsmiljøet og behovet for at nå ud til forskellige sociale grupper fra universitetets lokaler.”

På det første møde i Advisory Board blev projekterne EPICUR Education og EPICUR Research diskuteret, og der var en indledende diskussion om EPICUR-alliancens aktiviteter.

Bestyrelsen har en rådgivende rolle for EPICUR. Dets mission er at yde konstruktiv rådgivning om konsortiets strategi og støtte det i skabelsen af en langsigtet model. Det er også et forum for udveksling af ideer mellem europæiske eksperter. Advisory Board’s aktiviteter har til formål at styrke EPICUR-alliancens europæiske netværk.

Ved afslutningen af pilotfasen af European Universities-projektet i 2022 og 2023 for EPICUR-Research vil der blive udarbejdet rapporter, som vil tjene som grundlag for Europa-Kommissionens udarbejdelse af et detaljeret koncept for det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsområde. Disse to retsakter vil sætte retningen for udviklingen og finansieringen af videnskab i EU efter 2025.

Europæiske universiteter er overnationale alliancer af videregående uddannelsesinstitutioner fra hele EU, der deler en langsigtet strategi og fremmer europæiske værdier og identitet. Tanken bag oprettelsen af dem er at øge mobiliteten for studerende og ansatte betydeligt og at støtte kvaliteten, integrationen og konkurrenceevnen inden for de videregående uddannelser i Europa.