Her finder du EPICURs politiske dokumenter:

EPICUR Europæisk model for sprogpolitik

Sprog er nøglen til alle universiteternes kerneaktiviteter: Det er midlet til at levere vores undervisning, forskning, muliggøre innovation og interagere med samfundet. Alligevel er det ikke alle universiteter, der har en sprogpolitik, og det har nye samarbejdsstrukturer som European Universities Alliances heller ikke. Derfor er hovedformålet med EPICUR’s modelsprogpolitik at skabe en modelramme for sprogforvaltning for europæiske videregående uddannelsesinstitutioner og europæiske universitetsalliancer for at inspirere og støtte alle institutioner, der er interesserede i at udvikle en sprogpolitik. På den måde søger EPICUR at forbedre kvaliteten af undervisning, læring og forskning, samtidig med at brugen af nationale og regionale europæiske sprog bevares i et akademisk miljø. Ud over disse gevinster anser EPICUR modelsprogpolitikken for at være en katalysator for innovation og inklusion: Jo bedre sprogforvaltning og brug af sprog er indlejret i institutionelle strukturer, jo mere plads vil der blive skabt til at fremme europæisk flersprogethed på de videregående uddannelser.


Download det her
.