U vindt hier de beleidsdocumenten van EPICUR:

EPICUR Europees modeltaalbeleid

Taal is essentieel voor alle kernactiviteiten van universiteiten: het is het middel om ons onderwijs te geven, onderzoek te doen, innovatie mogelijk te maken en met de samenleving te communiceren. En toch beschikken niet alle universiteiten over een taalbeleid, noch over nieuwe samenwerkingsstructuren zoals de allianties van Europese universiteiten. Daarom is het hoofddoel van het EPICUR-modeltaalbeleid een modelkader voor taalbeheer te bieden voor Europese instellingen voor hoger onderwijs en Europese universitaire allianties, ter inspiratie en ondersteuning van alle instellingen die een taalbeleid willen ontwikkelen. Op die manier wil EPICUR de kwaliteit van onderwijs & leren en onderzoek verbeteren, terwijl het gebruik van nationale en regionale Europese talen in een academische omgeving behouden blijft. Afgezien van deze voordelen beschouwt EPICUR het modeltaalbeleid als een stimulans voor innovatie en integratie: hoe beter taalbeheer en taalgebruik in institutionele structuren zijn ingebed, hoe meer ruimte er ontstaat voor verdere Europese meertaligheid in het hoger onderwijs.


Download het hier
.