Od 31 maja do 3 czerwca 2023 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się drugie Europejskie Zgromadzenie Studentów (ESA23). Inicjatywa prowadzona przez alpejski uniwersytet w Grenoble i uniwersytet w Strasburgu we współpracy z CY Cergy Paris University. W następstwie pierwszej edycji tego zgromadzenia powstało 89 zaleceń politycznych, które zostały przekazane europejskim decydentom.