<strong>EPICUR RESEARCH – Wielka premiera pierwszego EPICampu</strong>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis porttitor odio libero, vel eleifend dui convallis sit amet. Quisque vitae eros sit amet turpis varius facilisis. Suspendisse efficitur dolor dapibus dignissim auctor. In consectetur mauris porttitor eleifend consectetur. Donec laoreet mauris quis lacus condimentum finibus.

Pierwszy EPICUR’s EPICamp na temat „Mobilności, migracji, wielojęzyczności” w dniach 15/16 października 2021 r. był świetnym startem dla tego nowego, interaktywnego formatu. Zorganizowana przez Uniwersytety we Fryburgu, Poznaniu i Strasburgu, ponad 80 naukowców z całej Europy i spoza niej miało okazję do wymiany i nawiązania kontaktów podczas tej wirtualnej konferencji. Dzięki szerokiej gamie uczestników z różnych dyscyplin i dziedzin (w tym partnerów spoza uniwersytetu), wiodących profesorów w swoich dziedzinach badawczych, jak również aspirujących badaczy Early Career na pokładzie, wydarzenie ożyło.

Lea von Berg, doktorantka niemieckich studiów średniowiecznych na Uniwersytecie we Freiburgu, mówi, że była „pozytywnie zaskoczona szerokim zakresem i różnorodnością perspektyw reprezentowanych w programie.” Lea szczególnie zapamiętała sesję „Knowledge in Motion: Study Abroad & Mobility”, która według niej wykorzystała skuteczny format łączący krótkie przemówienia kluczowe i wzbogacającą dyskusję uzupełniającą, pokazując, jakiego rodzaju badania są prowadzone na ten temat przez naukowców w całej Europie (i poza nią).

Fot: @EpicurAlliance, twitter

Imene Abdellaoui, badaczka z Laboratorium ILLE Uniwersytetu Górnej Alzacji w Miluzie, która niedawno uzyskała tytuł doktora w dziedzinie języka, literatury i cywilizacji, wystąpiła jako prelegentka w sesji „Dwujęzyczność, migracja i tożsamość”. Dzieli się ona podobnymi pozytywnymi doświadczeniami: Z prelegentami z różnych dyscyplin i instytucji „nie tylko dzielono się swoimi pracami i przemyśleniami, ale także generowano inspiracje do przyszłych badań” – zaznacza. Ponadto, jej zdaniem, cel, jakim było stworzenie okazji do otwartej dyskusji i owocnego networkingu, powiódł się: „Uczestnicy mieli okazję poznać wzajemnie swoje zainteresowania badawcze, podejścia i perspektywy. Bardzo ceniłam sobie debaty po każdej prezentacji i życzyłam sobie, aby dyskusje nigdy się nie kończyły, dzielono się bardzo fascynującymi i dającymi do myślenia pomysłami.” Ponadto jest optymistką, że „uczestnictwo i dzielenie się w ramach tego projektu [EPICUR Research] pomoże młodym naukowcom wyrazić swoje (…) projekty, otrzymać cenne informacje zwrotne od badaczy i ekspertów należących do tej samej dyscypliny lub innych, a także zdobyć nowe perspektywy.”

Z ponad 80 aktywnymi uczestnikami i 15-30 uczestnikami na sesji (w sumie 15 sesji), zespół organizacyjny jest bardzo zadowolony z wyników tego pierwszego w historii EPICamp. Otwarte czaty badawcze podczas EPICamp zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników i podkreśliły – między innymi – potrzebę dalszego rozszerzania i wzmacniania współpracy pomiędzy różnymi dyscyplinami. Wielu Early Career Researcherów ECR stwierdziło, że po raz kolejny uświadomili sobie – podczas EPICamp – że badania transdyscyplinarne, tworzenie sieci kontaktów i wspólne projekty są kluczowe dla uzyskania nowego zrozumienia przyszłych badań. 'Zaangażowanie partnerów spoza uniwersytetu w środowisku akademickim odgrywa również ważną rolę w celu umożliwienia niskoprogowego dostępu między społeczeństwem a uniwersytetami. EPICUR wspiera to połączenie poprzez zaangażowanie społeczeństwa w procesy badawcze, gromadzenie danych i informowanie o nich.

Fot: Patrick Seeger/Uni Freiburg

Wizyta naszych kolegów z Uniwersytetu Poznańskiego w Polsce, w tym prof. Bogumiły Kaniewskiej, rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, była wielkim zaszczytem i owocną wymianą, która zaowocowała zaproszeniem zespołu EPICUR z Fryburga do Poznania w listopadzie.

W swoim wspólnym wystąpieniu prof. Kaniewska i prof. Kleinschmit, wiceprezes ds. internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie we Freiburgu, odnieśli się do potrzeby większej współpracy europejskiej w zakresie wielkich problemów społecznych. Prof. Kaniewska mocno zaznaczyła, że Polska ma i nadal potrzebuje stałego miejsca w Europie. Ponadto, stawiając czoła takim wyzwaniom jak migracja, keynote jasno pokazał, że Uniwersytety ponoszą ogromną odpowiedzialność za postrzeganie migracji jako szansy, a nie jako zagrożenia.