<strong>EPICUR ONDERZOEK – Grote première van het eerste EPICamp</strong>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis porttitor odio libero, vel eleifend dui convallis sit amet. Quisque vitae eros sit amet turpis varius facilisis. Suspendisse efficitur dolor dapibus dignissim auctor. In consectetur mauris porttitor eleifend consectetur. Donec laoreet mauris quis lacus condimentum finibus.

EPICUR’s eerste EPICamp over “Mobiliteit, migratie, meertaligheid” op 15/16 oktober 2021 was een geweldige aftrap voor dit nieuwe, interactieve format. Georganiseerd door de universiteiten van Freiburg, Poznán en Straatsburg kregen meer dan 80 onderzoekers uit heel Europa en daarbuiten de gelegenheid om tijdens deze virtuele conferentie van gedachten te wisselen en te netwerken. Met een grote verscheidenheid aan deelnemers uit verschillende disciplines en vakgebieden (inclusief niet-universitaire partners), vooraanstaande professoren op hun respectieve onderzoeksgebieden en aspirant-onderzoekers aan boord, kwam het evenement tot leven.

Lea von Berg, promovenda Duitse Middeleeuwse Studies aan de Universiteit van Freiburg, zegt dat zij “positief verrast was door het brede scala en de verscheidenheid aan perspectieven die in het programma vertegenwoordigd waren”. Lea herinnert zich vooral de sessie “Knowledge in Motion: Study Abroad & Mobility”, die volgens haar een doeltreffend formaat had met een combinatie van korte keynote speeches en een verrijkende nabespreking, waarbij werd getoond wat voor onderzoek er door onderzoekers in heel Europa (en daarbuiten) over dit onderwerp wordt gedaan.

Foto: @EpicurAlliance, twitter

Imene Abdellaoui, onderzoeker bij het ILLE-laboratorium van de Universiteit van de Opper-Elzas in Mulhouse, die onlangs is gepromoveerd op het gebied van taal, literatuur en beschaving, leverde een bijdrage als spreker in de sessie over “Tweetaligheid, migratie en identiteit”. Zij deelt soortgelijke positieve ervaringen: Met sprekers uit verschillende disciplines en instellingen “werden niet alleen hun werk en gedachten gedeeld, maar werden ook inspiraties voor toekomstig onderzoek gegenereerd”, merkt zij op. Bovendien is volgens haar het doel, het bieden van een gelegenheid voor open discussie en vruchtbare netwerken, geslaagd: “De deelnemers kregen de kans om elkaars onderzoeksinteresses, benaderingen en perspectieven te leren kennen. Ik heb de debatten na elke presentatie echt gewaardeerd, en ik wenste dat de discussies nooit zouden eindigen, er werden zeer fascinerende en tot nadenken stemmende ideeën gedeeld.” Bovendien is zij optimistisch dat “deelname en uitwisseling binnen dit project [EPICUR Research] jonge onderzoekers zal helpen hun (…) projecten uit te drukken, waardevolle feedback te ontvangen van onderzoekers en deskundigen die tot dezelfde discipline of tot andere behoren, en nieuwe perspectieven te verwerven.”

Met meer dan 80 actieve deelnemers en 15-30 aanwezigen per sessie (15 sessies in totaal) is het organisatieteam zeer tevreden over het resultaat van deze allereerste EPICamp. Open research chats tijdens het EPICamp werden zeer goed ontvangen door de deelnemers en benadrukten onder meer de noodzaak om de samenwerking tussen verschillende disciplines verder uit te breiden en te versterken. Veel ECR’s (Early Career Researchers) zeiden dat zij zich tijdens het EPICamp opnieuw realiseerden dat transdisciplinair onderzoek, netwerken en gezamenlijke projecten cruciaal zijn om een nieuw inzicht te krijgen in toekomstig onderzoek. “De betrokkenheid van niet-universitaire partners in de academische wereld speelt ook een belangrijke rol om laagdrempelige toegang tussen de samenleving en de universiteiten mogelijk te maken. EPICUR bevordert deze verbinding door de samenleving te betrekken bij onderzoeksprocessen, het verzamelen van gegevens en de communicatie daarover.

Foto: Patrick Seeger/Uni Freiburg

Het bezoek van onze EPICUR-collega’s van de Universiteit van Poznán in Polen, waaronder Prof. Bogumila Kaniewska, rector van de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznán, was een grote eer en een vruchtbare uitwisseling die resulteerde in een uitnodiging voor het Freiburgse EPICUR-team om in november naar Poznán te komen.

In hun gezamenlijke keynote speech gingen HM Prof. Kaniewska en Prof. Kleinschmit, VP voor Internationalisering en Duurzaamheid aan de Universiteit van Freiburg, in op de behoefte aan meer Europese samenwerking bij de grote maatschappelijke vraagstukken. Prof. Kaniewska wees er met klem op dat Polen een vaste plaats binnen Europa heeft en nog steeds nodig heeft. De keynote maakte ook duidelijk dat de universiteiten een grote verantwoordelijkheid hebben om migratie als een kans en niet als een bedreiging te zien.