<strong>EPICUR-Research: een nieuwe dimensie voor de Europese universitaire alliantie</strong>
In het kader van de EPICUR-alliantie worden met het project "EPICUR-Research", gecoördineerd door het Karlsruher Institut für Technologie, dat in januari 2021 van start is gegaan en gefinancierd wordt door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie, nieuwe soorten onderzoekssamenwerking op Europees niveau opgezet voor beginnende onderzoekers.

EPICUR-Research is in de eerste plaats bedoeld voor beginnende onderzoekers om hun onderzoeksgebied uit te breiden en de uitwisseling van vaardigheden en kennis binnen een Europese onderzoeksruimte over interdisciplinaire politieke en sociale kwesties te verbeteren.

Met het programma EPICUR-Research ontwikkelt de EPICUR-alliantie een gemeenschappelijke onderzoeks- en innovatieagenda voor de Europese universiteit rond EPIChallenges, EPICommunity en EPIClusters:

  • De EPIChallenges zijn thematische inspanningen om maatschappelijke problemen aan te pakken door deskundigen uit zowel de academische wereld als externe partners uit het bedrijfsleven, non-profits of overheidsorganisaties bijeen te brengen. De eerste drie EPIC-uitdagingen zijn: “Migratie, mobiliteit, identiteit”, “Duurzaamheid” en “Volksgezondheid”.
  • De EPICommunity brengt vanaf de zomer van 2021 beginnende onderzoekers samen in interuniversitaire netwerken om te profiteren van mobiliteitsprogramma’s en om hen in staat te stellen hun onderzoeksprojecten via een databank te presenteren;
  • De EPIClusters zijn nieuwe vormen van samenwerking tussen onderzoekers en externe partners van universiteiten (maatschappelijke organisaties) die zorgen voor een transdisciplinaire kijk op de onderzoeksactiviteiten en de uitwisseling van onderzoeksinfrastructuur beogen te bevorderen.

De EPICUR-alliantie wil de universiteiten ervan overtuigen een kennisoverdracht met de maatschappij tot stand te brengen en deze samenwerking tussen onderzoekers buiten de academische kring te openen. Het is belangrijk om mensen en instellingen uit de samenleving (maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven, overheden, verenigingen…) erbij te betrekken. EPICUR belichaamt de toekomstvisie van een interdisciplinaire, diverse en duurzame Europese universitaire alliantie, die rechtstreeks verbonden is met de samenleving en geconfronteerd wordt met complexe hedendaagse uitdagingen.

EPICUR behoort tot de eerste generatie Europese universitaire allianties, die in november 2019 medegefinancierd worden door de Europese Commissie. Het bestaat uit 8 instellingen voor hoger onderwijs uit 6 verschillende Europese landen. EPICUR stelt studenten, docenten, personeel en onderzoekers in staat een breed, onbeperkt en interdisciplinair academisch perspectief te verwerven via een netwerk van Europese universiteiten, door virtuele mobiliteit te bevorderen en innovatieve didactische benaderingen te ontwikkelen, ongeacht hun nationaliteit, moedertaal, culturele of sociaaleconomische achtergrond… De EPICUR-alliantie combineert nu de vier kerncompetenties van een “Europese universiteit”: onderwijs, onderzoek, wetenschappelijke innovatie en interactie met de samenleving.

Voor meer informatie over het programma EPICUR-Research kunt u terecht op: (voeg link toe naar de onderzoekspagina)

Perscontact :
Université de Strasbourg
Alexandre Tatay – Attaché de presse
+33.6 80 52 01 82 / tatay@unistra.fr