Rzeczownik EPICamp E.PI.Camp I = połączenie barcampu i EPICUR-u = idea, że kiedy zbierają się ciekawi ludzie, powstają wielkie rzeczy/.

Czym jest EPICamp?

EPICamps to niskoprogowe warsztaty, inspirowane formatem barcamp (znanym również jako unconference), oferowane naukowcom wczesnej kariery z sojuszu EPICUR w celu nawiązania kontaktu z rówieśnikami, jak również z uznanymi naukowcami o podobnych zainteresowaniach w celu realizacji wspólnych inter- i transdyscyplinarnych projektów dotyczących wyzwań społecznych. Spotkanie na EPICamp pozwala badaczom wczesnej kariery odkryć podobieństwa i – co być może ważniejsze – komplementarność ich badań. EPICamps łączą różne formaty – od mini-pitchy do większych grup dyskusyjnych – w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między naszymi uniwersytetami partnerskimi i zwiększenia dopasowania naukowców z różnych dyscyplin i dziedzin.

EPICamps to hosted virtually (do odwołania) przez core group of researchers from at least three of our partner universities. Te podstawowe grupy – zwane Radami Akademickimi EPICamp – mogą składać się z naukowców o ugruntowanej pozycji oraz naukowców o wczesnej karierze z dowolnej dyscypliny lub dziedziny. Będą oni koordynować tematy i zagadnienia EPICamps wzdłuż trzech EPIChallenges „Sustainability”, „Migration, Mobility, Identity” i „Public Health”. Zachęcamy zainteresowanych badaczy do zgłaszania się do nas z pomysłami i tematami, które pasują do jednego lub więcej z trzech wyzwań EPIChallenges: czy chciałbyś przyczynić się do małego formatu, czy też chciałbyś zorganizować cały EPICamp, każda inicjatywa jest mile widziana.

Kto może wziąć udział?

EPICamps są otwarte dla naukowców wszystkich etapów kariery z wszystkich dyscyplin i wszystkich partnerów. Są one jednak skierowane przede wszystkim do Early Career Researchers , którzy będą mogli ubiegać się o finansowanie w późniejszych etapach projektu badawczego EPICUR. Biorąc pod uwagę różnorodność sposobu organizacji rozwoju kariery przez każdego z partnerów, EPICUR stosuje szeroką definicję Early Career Researcher dla EPICamps. Oznacza to, że zapraszamy uczonych z szerokiego spektrum rozwoju kariery naukowej, sięgającego od ostatnich odcinków doktoratu do pierwszych lat pracy na stanowiskach typu tenure track. Zachęcamy również do udziału naukowców o ugruntowanej pozycji, którzy byliby zainteresowani mentorowaniem początkującym naukowcom lub chcieliby doradzać w projektach.
Potencjalni uczestnicy EPICamps powinni mieć ogólne zainteresowanie prowadzeniem badań interdyscyplinarnych i/lub pracą transdyscyplinarną z partnerami spoza środowiska akademickiego. Powinni mieć udokumentowane zainteresowanie tematem EPICampa, w którym chcą wziąć udział, jednak nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w dziedzinie i/lub pracy inter- i transdyscyplinarnej.
Jeśli zaproszenie do udziału w EPICampie Cię zainteresuje, zapisz się!

Jak mogę wziąć udział?

Jeśli masz pytania lub chciałbyś się zaangażować, skontaktuj się z naszym zespołem wiodącym na Uniwersytecie we Fryburgu oraz na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu.

Kontakt

Eva Rüskamp

Uniwersytet Alberta-Ludwiga we Fryburgu

Lider pakietu roboczego – Wspólny program badań

📧 epicur-research@mail.uni-freiburg.de

Nina Eisenmenger

Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu

Współprowadzenie pakietu roboczegoWspólny program badań

📧 nina.eisenmenger@boku.ac.at