Tweede editie ESA in het Europees Parlement in Straatsburg
Van 31 mei tot 3 juni 2023 vindt de tweede Europese Studentenvergadering (ESA23) plaats in het Europees Parlement in Straatsburg. Een initiatief geleid door de Alpenuniversiteit van Grenoble en de Universiteit van Straatsburg in samenwerking met de CY Cergy Universiteit van Parijs. Na de eerste editie zijn 89 beleidsaanbevelingen uit deze vergadering voortgekomen en doorgegeven aan Europese beleidsmakers.

De #ESA23 Assembly is een innovatief onderwijsinitiatief van studenten en academisch en administratief personeel van verschillende allianties van Europese universiteiten* om te debatteren over de toekomst van Europa en bij te dragen aan haar democratische vernieuwing door middel van burgeroverleg door en voor studenten.

Dit jaar zullen 230 studenten uit 30 Europese landen, geselecteerd uit 1400 aanmeldingen, aanbevelingen voorbereiden over 10 thema’s met betrekking tot de strategische autonomie van de EU. Het doel is om deze aanbevelingen bij de afsluiting van het evenement terug te sturen naar de Europese beleidsmakers voordat ze via verschillende kanalen worden verspreid. Unistra, gevestigd in de parlementaire hoofdstad van de EU en natuurlijk met een Europese roeping, is een van de universiteiten die het evenement organiseert. CY Cergy Paris University draagt bij door studentenjournalisten te sturen die de 3 dagen zullen verslaan.

Tot de 89 beleidsaanbevelingen die zijn aangenomen door de eerste Europese Studentenvergadering behoren:

  • Creëer een platform voor MVO-verslagen van bedrijven met een ranking
  • EUCPRA oprichten, het agentschap voor communicatie en public relations van de Europese Unie
  • Agrarische stageprogramma’s promoten

Sommige aanbevelingen die in maart 2022 door studenten zijn gedaan, zijn inmiddels uitgevoerd, zoals:

  • De implementatie van de richtlijn inzake tijdelijke bescherming van ontheemden uit Oekraïne. Het werd uitgevoerd door studenten in het panel gewijd aan klimaatvluchtelingen
  • Onmiddellijke erkenning van Oekraïne, Georgië en Moldavië als kandidaat-lidstaten van de EU

Dit jaar zullen de geselecteerde studenten zich richten op de volgende 10 thema’s om aanbevelingen te doen voor strategische autonomie van de EU:

Panel 1: Overlegdemocratie versus representatieve democratie? Hoe kunnen we de kloof tussen burgers en beleidsmakers verkleinen en een meer verenigd Europa creëren?

Panel 2: Lessen uit het verleden? Hoe kan de Frans-Duitse verzoeningsgeschiedenis als model dienen om conflicten te overwinnen en eenheid op te bouwen?

Panel 3: Hoe zorgen we voor eerlijke en duurzame toegang tot energie in Europa op verschillende niveaus?

Paneel 4: Van boerderij tot vork. Hoe kunnen lokale voedseldistributiekanalen bijdragen aan een eerlijker en duurzamer Europees voedselsysteem?

Paneel 5: Beter voor elkaar zorgen. Wat moet de Europese aanpak van geestelijke gezondheid zijn?

Panel 6: Hoe zorgen we voor een eerlijke en duurzame digitale transitie in een context van een exploderende vraag en grondstoffenschaarste?

Panel 7: Is de EU in staat een efficiënt buitenlands beleid en een autonoom defensiebeleid te ontwikkelen die de veiligheid van haar burgers waarborgen?

Panel 8: Steden van de toekomst. Hoe kunnen duurzame steden bijdragen aan Europese autonomie en het welzijn van mensen?

Panel 9: Uitmuntendheid versus inclusie? Hoe kunnen Europese universiteiten bijdragen aan een meer inclusieve toegang tot vaardigheden en kennis?

Panel 10: Europees Jaar van de vaardigheden – Welke rol kunnen instellingen voor hoger onderwijs spelen bij het verkleinen van de vaardigheidskloof in Europa?