ESA’s anden udgave afholdt i Europa-Parlamentet i Strasbourg
Fra den 31. maj til den 3. juni 2023 finder den anden European Student Assembly (ESA23) sted i Europa-Parlamentet i Strasbourg. Et initiativ ledet af Alpeuniversitetet i Grenoble og universitetet i Strasbourg i samarbejde med CY Cergy Paris University. Efter den første udgave kom der 89 politiske anbefalinger fra denne forsamling, som blev sendt videre til europæiske beslutningstagere.

#ESA23 Assembly er et innovativt uddannelsesinitiativ, der kommer fra studerende og akademisk og administrativt personale fra flere alliancer af europæiske universiteter* for at debattere Europas fremtid og bidrage til dets demokratiske fornyelse gennem borgerovervejelser af og for studerende.

I år vil 230 studerende fra 30 europæiske lande, udvalgt blandt 1.400 ansøgninger, udarbejde anbefalinger om 10 temaer vedrørende EU’s strategiske autonomi. Målet er at returnere disse anbefalinger til europæiske beslutningstagere ved afslutningen af arrangementet, inden de udsendes gennem forskellige kanaler. Unistra ligger i EU’s parlamentariske hovedstad og har naturligvis et europæisk kald, og det er et af de universiteter, der organiserer arrangementet. CY Cergy Paris University bidrager ved at sende journaliststuderende, som skal dække de tre dage.

Blandt de 89 politiske anbefalinger , der blev vedtaget af den første europæiske studenterforsamling, er:

  • Skab en platform for virksomheders CSR-rapporter med en rangordning
  • Etablering af EUCPRA, Den Europæiske Unions kommunikations- og PR-agentur.
  • Fremme af praktikprogrammer i landbruget

Nogle af de anbefalinger, som de studerende kom med i marts 2022, er siden blevet gennemført, f.eks:

  • Implementeringen af direktivet om midlertidig beskyttelse af fordrevne personer fra Ukraine. Det blev udført af studerende i panelet dedikeret til klimaflygtninge
  • Øjeblikkelig anerkendelse af Ukraine, Georgien og Moldova som kandidatlande til EU-medlemskab

I år vil de udvalgte studerende fokusere på følgende 10 temaer for at komme med anbefalinger til EU’s strategiske autonomi:

Panel 1: Deliberativt versus repræsentativt demokrati? Hvordan mindsker man kløften mellem borgere og politiske beslutningstagere og skaber et mere forenet Europa?

Panel 2: Erfaringer fra fortiden? Hvordan kan den fransk-tyske forsoningshistorie tjene som model for at overvinde konflikter og opbygge enhed?

Panel 3: Hvordan sikrer man retfærdig og bæredygtig adgang til energi i Europa på forskellige niveauer?

Panel 4: Fra jord til bord. Hvordan kan lokale fødevaredistributionskanaler bidrage til et mere retfærdigt og bæredygtigt europæisk fødevaresystem?

Panel 5: At passe bedre på hinanden. Hvad skal den europæiske tilgang til mental sundhed være?

Panel 6: Hvordan sikrer man en retfærdig og bæredygtig digital omstilling i en kontekst med eksploderende efterspørgsel og knaphed på råmaterialer?

Panel 7: Er EU i stand til at udvikle en effektiv udenrigspolitik og en selvstændig forsvarspolitik, der kan garantere borgernes sikkerhed?

Panel 8: Fremtidens byer. Hvordan kan bæredygtige byer bidrage til europæisk selvstændighed og menneskers velfærd?

Panel 9: Excellence versus inklusion? Hvordan kan europæiske universiteter bidrage til at give en mere inkluderende adgang til færdigheder og viden?

Panel 10: Det Europæiske År for Færdigheder – Hvilken rolle kan videregående uddannelsesinstitutioner spille for at mindske kvalifikationskløften i Europa?