<strong>Liberale Kunsten en Wetenschappen, een deur naar de wereld. Getuigenis van EPICUR-studenten</strong>

Alexandra Hudson is masterstudent aan de universiteit van Straatsburg. Zij heeft het afgelopen semester twee cursussen van EPIUCR gevolgd en vertelt over haar ervaring, het onderwijs van LAS en haar ontmoeting met studenten uit de hele wereld.

Wat studeer je aan de Universiteit van Straatsburg?

Ik doe een dubbele studie: een Master in Literatuur en Vertaling aan het Instituut voor Vertalers, Tolken en Internationale Betrekkingen en een Master in Neo-Helleense Studies aan de Faculteit der Talen. Ik heb voor vertaalstudies gekozen omdat ik de boeken waarvan ik geniet graag wil delen met mensen die de taal niet kennen, en het is spannend om de uitdagingen van taalvertalingen aan te pakken. Ik studeer ook Neo-Hellenic Studies voor de mogelijkheid om onderzoek te doen binnen een cultuur die mij fascineert en omdat de Griekse taal en literatuur boeiend zijn.

Hoe verliep de inschrijving voor de cursus? Heeft u deze cursussen toegevoegd of vervangen in uw curriculum?

De aanmeldingsprocedure voor cursussen op EPICUR is eenvoudig: u kiest de cursussen waarin u geïnteresseerd bent en om u aan te melden moet u een bewijs van het niveau van de onderwijstaal, een korte motivatietekst en enkele andere bewijsstukken overleggen. De cursussen vonden plaats in de zomer, dus ze waren extra, maar ik hoop dat de studiepunten zullen meetellen voor mijn diploma.

Welke cursussen heb je gekozen en waarom?

Ik koos voor een cursus over antropologie in de Balkan en een cursus over architectuur en ontwerp van de moderne stad Athene binnen het programma Liberal Arts & Sciences. Het volgen van deze cursussen was voor mij interessant omdat antropologie een belangrijk onderdeel is van mijn neo-Helleense studies en het vergaren van kennis over de opbouw van het moderne Griekenland is essentieel voor alle neo-Helleense studenten.

Kunt u meer vertellen over deze ervaring?

De cursussen werden online gegeven op verschillende platforms zoals Zoom of Teams. We hadden toegang tot cursusmateriaal, verplichte lezingen en diavoorstellingen. Met de andere studenten in de cursus hadden we een Whatsapp-groep. Er was altijd de mogelijkheid om mondeling deel te nemen en de sfeer was zeer vriendelijk. Continue evaluatie vond plaats door de docenten vragen te stellen over de verplichte lezingen en door reflecties of antwoorden op vragen. Soms gaven gastprofessoren lezingen (afhankelijk van hun specialisatiegebied) en keken we naar films waarin de verschillende onderwerpen die in de les werden behandeld, werden uitgediept.

Wat vond je er het leukst aan?

Voor mij is het feit dat EPICUR bestaat al een ongelooflijk voorrecht. Het meest bevredigend vond ik de interactie met andere studenten uit de hele wereld. Het was echt interessant om ieders verhalen en meningen te horen.

Heeft u aanbevelingen om de ervaring te verbeteren?

Bij de inschrijving voor cursussen is het niet mogelijk het lesrooster te bekijken, wat tot organisatorische problemen kan leiden. Een ander gebrek aan toegankelijkheid zijn de vele websites die essentiële informatie bevatten, maar niet zo nauw met elkaar verbonden zijn als we zouden willen.

Blijft u EPICUR-cursussen volgen?

Ja, ik sta ingeschreven voor nog twee cursussen in het eerste semester, waaronder een cursus Grieks van de Universiteit van Aristoteles in Thessaloniki.