<strong>VERKLARING VAN EPICUR OVER INZET VOOR MEERTALIGHEID</strong>

Geïnspireerd door de ambities die in de opdrachtbrief van de voorzitter van de Europese Commissie aan de commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken, Mariya Gabriel, zijn geformuleerd, verbindt de Europese alliantie van universiteiten EPICUR zich ertoe bij te dragen tot de bevordering van meertaligheid en de bewustmaking van de sleutelrol die de Europese talen spelen in de versterking van de Europese identiteit.

De verklaring over het engagement voor meertaligheid ondersteunt elke partner om meertaligheid binnen de EPICUR-alliantie op een concrete en duurzame manier te bevorderen. Hieronder vindt u deze verklaring in het Engels en in de 5 talen van de EPICUR Alliance.

Het document downloaden