<strong>OŚWIADCZENIE EPIKUR W SPRAWIE ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ WIELOJĘZYCZNOŚCI</strong>

Zainspirowany ambicjami określonymi w liście przewodniczącego Komisji Europejskiej do komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, Mariyi Gabriel, EPICUR European Universities Alliance niniejszym deklaruje swoje zaangażowanie we wspieranie wielojęzyczności i podnoszenie świadomości na temat kluczowej roli, jaką języki europejskie odgrywają w umacnianiu tożsamości europejskiej.

Deklaracja w sprawie zobowiązania do wielojęzyczności stanowi dla każdego partnera podstawę do promowania wielojęzyczności w ramach sojuszu EPICUR w sposób konkretny i trwały. Poniżej zamieszczamy to oświadczenie w języku angielskim i w 5 językach Sojuszu EPICUR.

Pobierz dokument