<strong>EPICUR-ERKLÆRING OM FORPLIGTELSE TIL FLERSPROGETHED</strong>

Inspireret af ambitionerne i missionsbrevet fra formanden for Europa-Kommissionen til kommissæren for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom, Mariya Gabriel, forpligter EPICUR European Universities Alliance sig hermed til at bidrage til at fremme flersprogethed og øge bevidstheden om den nøglerolle, som europæiske sprog spiller i styrkelsen af europæiske identiteter.

Erklæringen om forpligtelsen til flersprogethed understøtter hver partner i at fremme flersprogethed inden for EPICUR-alliancen på en konkret og bæredygtig måde. Nedenfor finder du denne erklæring på engelsk og på EPICUR-alliancens fem sprog.

Download dokumentet