<strong>EPICURtalk [VIDEO]: Onderwijzen en leren onder de voorwaarden van digitalisering en digitaliteit”.</strong>

Het digitaliseringsproces vervangt niet alleen boeken en papieren door computers, maar heeft ook een nieuwe digitaliseringscultuur gecreëerd die diep ingrijpt in de manier waarop onderwijs en leren worden georganiseerd en gestructureerd. In zijn toespraak zal David Lohner ingaan op de resultaten en ervaringen van het L2D2-project dat vijf universiteiten in Duitsland met elkaar verbindt en een gezamenlijk digitaal interuniversitair seminar houdt over het onderwerp “Onderwijzen en leren onder de voorwaarden van digitalisering en digitalisering”.

Het seminar is opgebouwd rond de vier kerncompetenties van leren in de eenentwintigste eeuw: communicatie, samenwerking, creativiteit en kritisch denken. De groep docenten, die bijeenkwam via Twitter, baseerde hun seminar op twee belangrijke vragen: Wat betekent de cultuur van digitaliteit voor studenten en docenten? Wat definieert kwaliteitsonderwijs in de context van digitalisering en digitalisering? David Lohner, die zowel studenten als docenten de kans biedt om te leren en professioneel te groeien, deelde tijdens onze laatste EPICUR Talk enkele van de belangrijkste lessen van zijn bekroonde seminar.

Meer informatie over L2D2: https://l2d2.de/